Hoppa till innehåll

Om oss

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet Rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom Rehabiliteringsmedicin.
I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Föreningen är en facklig och en vetenskaplig organisation som har till syfte att tillvarata specialitetens och specialisternas intresse inom Sverige. Genom våra internationella representanter följer vi och påverkar den internationella utvecklingen av specialiteten och främjar spridningen av den svenska tillämpningen. Föreningen är specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet.

Kristian Borg, ordförande
Professor, Överläkare
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
Jörgen Söverstad, sekreterare
Överläkare
Smärtrehabilitering, Västerås
Jan Lexell, vetenskaplig sekreterare
Professor, Överläkare
Sektion Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus
Johan Nylander, kassör
Överläkare, sektionschef rehabiliteringsmedicin
VO neuro och rehabmedicin, Universitetssjukhuset Örebro
Marie Lindgren, utbildningsansvarig
Överläkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Mattias Hill, informationsansvarig och ST-representant
Doktorand, ST-läkare
Sektion Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus
Solveig Hällgren, ledamot
Överläkare, Medicinsk chef
Neurorehabilitering, SmärtCentrum, Norrlands universitetssjukhus

Ulla-Britt Gripenstedt, Stockholm

Mikael Waller, Sunderby sjukhus

Helene Pessah Rasmussen, Skånes universitetssjukhus

 

Organisationsnummer
802451-1019

Bankgironummer
623390-2

Johan Nylander
Rehabiliteringsmedicinska mottagningen, entré M3, bv
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Mall för ersättning av utlägg

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare