Hoppa till innehåll

Om oss

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet Rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom Rehabiliteringsmedicin.
I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Föreningen är en facklig och en vetenskaplig organisation som har till syfte att tillvarata specialitetens och specialisternas intresse inom Sverige. Genom våra internationella representanter följer vi och påverkar den internationella utvecklingen av specialiteten och främjar spridningen av den svenska tillämpningen. Föreningen är specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet.

Kristian Borg, ordförande
Professor, Överläkare
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
Hélène Pessah Rasmussen
Docent, Överläkare, Sektionschef
VE Rehabiliteringmedicin, Skånes universitetssjukhus
Jan Lexell, vetenskaplig sekreterare
Professor, Överläkare
VO Rehabilitering, Ängelholms sjukhus
Johan Nylander, kassör
Överläkare, sektionschef
VO neuro och rehabmedicin, Universitetssjukhuset Örebro
Marie Lindgren, utbildningsansvarig
Överläkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Jens Thorén, ST-representant
ST-läkare
VE Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus
Solveig Hällgren, ledamot
Överläkare, Medicinsk chef
Neurorehabilitering, SmärtCentrum, Norrlands universitetssjukhus

Ulla-Britt Gripenstedt, Stockholm

Jörgen Söverstad, Västerås

Mattias Hill, Lund

 

Organisationsnummer
802451-1019

Bankgironummer
623390-2

c/o Johan Nylander
Mosås 208
702 33 Örebro

Mall för ersättning av utlägg

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare