Hoppa till innehåll

Om oss

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet Rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom Rehabiliteringsmedicin.
I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Föreningen är en facklig och en vetenskaplig organisation som har till syfte att tillvarata specialitetens och specialisternas intresse inom Sverige. Genom våra internationella representanter följer vi och påverkar den internationella utvecklingen av specialiteten och främjar spridningen av den svenska tillämpningen. Föreningen är specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapets sektion för Rehabilitering.

Kristian Borg, ordförande
Professor, Överläkare
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
Ulla-Britt Gripenstedt, sekreterare
Sektionschef, Med dr, Överläkare
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
Jan Lexell, vetenskaplig sekreterare
Professor, Överläkare
Sektion Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus
Mattias Hill, informationsansvarig och ST-representant
Doktorand, ST-läkare
Sektion Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus
Marie Lindgren, utbildningsansvarig
Överläkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Xiaolei Hu, kassör
Med dr, Specialistläkare, Norrlands universitetssjukhus
Jörgen Söverstad, ledamot
Överläkare
Smärtrehabilitering, Västerås
Hans Westergren, ledamot
Docent, Överläkare
Vita Villan AB, Helsingborg
Johanna Krause, ST-suppleant
ST-läkare
Rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Marianne Lannsjö, Sandviken

 

Organisationsnummer
802451-1019

Bankgironummer
623390-2

Xiaolei Hu
Specialistläkare
Neurorehab Dagvård,
Byggnad 24 C, NHHC,
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Mall för ersättning av utlägg

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar