Hoppa till innehåll

Om oss

SFRM är en sammanslutning av läkare med specialistkompetens inom ämnesområdet Rehabiliteringsmedicin samt läkare som är under specialistutbildning inom Rehabiliteringsmedicin.
I föreningen välkomnar vi också andra yrkesgrupper med intresse för vårt ämne.

Föreningen är en facklig och en vetenskaplig organisation som har till syfte att tillvarata specialitetens och specialisternas intresse inom Sverige. Genom våra internationella representanter följer vi och påverkar den internationella utvecklingen av specialiteten och främjar spridningen av den svenska tillämpningen. Föreningen är specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet.

Kristian Borg, ordförande
Professor, Överläkare
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus
Johan Nylander
Överläkare, sektionschef rehabiliteringsmedicin
VO neuro och rehabmedicin, Universitetssjukhuset Örebro
Jan Lexell, vetenskaplig sekreterare
Professor, Överläkare
Sektion Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus
Mattias Hill, informationsansvarig och ST-representant
Doktorand, ST-läkare
Sektion Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus
Marie Lindgren, utbildningsansvarig
Överläkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Solveig Hällgren
Överläkare, Medicinsk chef
Neurorehabilitering, SmärtCentrum, Norrlands universitetssjukhus
Jörgen Söverstad, ledamot
Överläkare
Smärtrehabilitering, Västerås

Ulla-Britt Gripenstedt, Stockolm

Mikael Waller, Sunderby sjukhus

Helene Pessah Rasmussen, Skånes universitetssjukhus

 

Organisationsnummer
802451-1019

Bankgironummer
623390-2

Xiaolei Hu
Specialistläkare
Neurorehab Dagvård,
Byggnad 24 C, NHHC,
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Mall för ersättning av utlägg

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar