Hoppa till innehåll

Nyheter

Ny kurs i Rehabiliteringsmetodik!

Ny digital kurs vid Lunds universitet i Rehabiliteringsmetodik (7,5 hp)! Professor, överläkare Jan Lexell är kursansvarig.

Information rörande Rehabveckan 2020-2021

Konsekvenserna av pandemin har medfört att Rehabveckan 2020 som skulle gå av stapeln i Linköping har skjutits upp vid två tillfällen. Planeringen har fått justeras vartefter. Nu är det beslutat att Rehabveckan kommer att hållas 25-27 maj och bli helt …

Behöver du tolk på ISPRM-kongressen i sommar?

För att bättre förstå behovet och utvärdera kostnaderna för att tillhandahålla språktolkning för Virtual ISPRM 2021 Congress ber organisatören våra medlemmar att besvara några korta frågor.

Kurs i ryggmärgsskaderehabilitering uppskjuten

Med anledning av rådande pandemi är ryggmärgsskadekursen i Linköping uppskjuten. Utbildningsgruppen sörjer för att lösa omständigheten om det föreligger brådskande behov att göra kursen denna termin för att kunna skicka in ansökan om specialistbevis. Kontakta då Marie Lindgren, utbildningsansvarig.

Grattis till...

… Mattias Hill, doktorand i forskargruppen Rehabiliteringsmedicin, Lunds universitet och ST-läkare, Skånes universitetssjukhus, som tilldelats “Ernest W. Johnson Excellence in Research Writing In-Training Award” för hans första delarbete som doktorand “The Swedish SPinal Cord Injury Study on Cardiopulmonary and Autonomic …