Hoppa till innehåll

Nyheter

Ny litteratur utgiven!

Professor i rehabiliteringsmedicin Jan Lexell och professor i fysioterapi Christina Brogårdh, bägge Lunds universitet, har utgivit boken ”Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten”. Boken vänder sig till alla som skriver och publicerar vetenskaplig litteratur från masterstudenter till doktorander och seniora …

SK-kurser efteranmälan

Det går nu att efteranmäla sig till SK-kurserna våren 2021. Kursen ”Tillämpning av lagar och föreskrifter i rehabiliteringsprocessen” kommer att ges helt digitalt. Kursen ”Rehabiliteringsmetodik” kommer eventuellt att ges digitalt beroende på hur restriktioner relaterat till pandemin utvecklar sig.

Spasticitet efter stroke

I den senaste utgåvan av Min Medicin intervjuas Katharina Stibrant Sunnerhagen om bristen av behandling av spasticitet hos personer som drabbas av stroke. Länk till tidskriften (s 16-17).