Hoppa till innehåll

Nyheter

Ny styrelse

Det konstituerande styrelsemötet har gett följande förtoendeuppdrag i styrelsen:Ordförande, Kristian Borg. Sekreterare, Jörgen Söverstad. Vetenskaplig sekreterare, Jan Lexell. Kassör, Johan Nylander. Utbildningsansvarig, Marie Lindgren. Informationsansvarig och ST-representant, Mattias Hill. Ledamot, Solveig Hällgren.ST-suppleant, vakant.

Årsmötet 2022

Föreningens årsmöte hölls i hybridform 18 maj. Ulla-Britt Gripenstedt, Hans Westergren, Xiaolei Hu samt Johanna Krause lämnar styrelsen och nyinvalda är Solveig Hällgren, Umeå samt Johan Nylander, Örebro. Styrelsesuppleant är tills vidare vakant. Två viktiga uppdrag för den nya styrelsen …

Presentation av vetenskapligt arbete, SFRMs resestipendium

Under Rehabveckan 2022 finns möjlighet att presentera sitt vetenskapliga arbete. Bästa arbete belönas med SFRMs resestipendium på 10 000 kr. Deadline är 1/8 och för att komma ifråga för resestipendiet skickar man ett abstrakt (max 350 ord; strukturerat med rubrikerna: …

Årsmöte 2022 den 18 maj

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin kallar till årsmöte den 18 maj 2022 kl. 17.30 Plats: Aleris Rehab Station, Frösundaviksallé 4, Solna alternativt Zoom. Dagordning nedan.

ISPRM/ESPRM 2022 i Lissabon

The 2022 ISPRM/ESPRM/Portuguese PRM Society (SPMFR) congress is arriving! The congress will be held from 3-7 July, at Centro de Congressos de Lisboa (Lisbon, Portugal), and we are counting on your presence.

BNC PRM 2022 i Tartu

Påminnelse om konferensen 7th Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine i Tartu. För anmälan var god följ länk BNC PRM 2022.

Checklistan för ST uppdaterad

Checklistan till ST har uppdaterats genom utbildningsgruppens arbete. Delmål c10 har moderniserats, nytillkomna kurser har lagts till och tjänstgöringstider har förtydligats. För att se den reviderade version följ nedanstående länk.

Bistå kollegor i Ukraina?

Utifrån det pågående kriget i Ukraina efterfrågar ESPRM frivilliga specialister i rehabiliteringsmedicin att bidra med kunskap dels att hålla i digitala utbildningsmoment av rehabiliteringsteam, dels professionellt stöd/handledning digitalt av kollegor i Ukraina. Är du intresserad? Tag då kontakt med informationsansvarig …

Europeisk specialistexamen

Påminnelse anmälan till europeisk specialistexamen. Vid intresse kontakta Xiaolei Hu, xiaolei.hu@umu.se "European PRM Examination We remind you again informing that the Examination of the European PRM Board will be organised on May 27 (Friday), 2022. Details on the registration procedure …