Hoppa till innehåll

Nyheter

Behöver du tolk på ISPRM-kongressen i sommar?

För att bättre förstå behovet och utvärdera kostnaderna för att tillhandahålla språktolkning för Virtual ISPRM 2021 Congress ber organisatören våra medlemmar att besvara några korta frågor.

Kurs i ryggmärgsskaderehabilitering uppskjuten

Med anledning av rådande pandemi är ryggmärgsskadekursen i Linköping uppskjuten. Utbildningsgruppen sörjer för att lösa omständigheten om det föreligger brådskande behov att göra kursen denna termin för att kunna skicka in ansökan om specialistbevis. Kontakta då Marie Lindgren, utbildningsansvarig.

Grattis till...

… Mattias Hill, doktorand i forskargruppen Rehabiliteringsmedicin, Lunds universitet och ST-läkare, Skånes universitetssjukhus, som tilldelats “Ernest W. Johnson Excellence in Research Writing In-Training Award” för hans första delarbete som doktorand “The Swedish SPinal Cord Injury Study on Cardiopulmonary and Autonomic …

Ny litteratur utgiven!

Professor i rehabiliteringsmedicin Jan Lexell och professor i fysioterapi Christina Brogårdh, bägge Lunds universitet, har utgivit boken ”Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten”. Boken vänder sig till alla som skriver och publicerar vetenskaplig litteratur från masterstudenter till doktorander och seniora …

SK-kurser efteranmälan

Det går nu att efteranmäla sig till SK-kurserna våren 2021. Kursen ”Tillämpning av lagar och föreskrifter i rehabiliteringsprocessen” kommer att ges helt digitalt. Kursen ”Rehabiliteringsmetodik” kommer eventuellt att ges digitalt beroende på hur restriktioner relaterat till pandemin utvecklar sig.