info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Konsekvenserna av pandemin har medfört att Rehabveckan 2020 som skulle gå av stapeln i Linköping har skjutits upp vid två tillfällen. Planeringen har fått justeras vartefter. Nu är det beslutat att Rehabveckan kommer att hållas 25-27 maj och bli helt digital. För mer information om innehåll och anmälan se www.rehabveckan2020.se

PRESENTATION AV ST-PROJEKT/AVHANDLINGSARBETE
Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin delar ut ett resestipendium på 10 000 kr till den ST-läkare i rehabiliteringsmedicin och medlem i SFRM som genomfört sitt vetenskapliga arbete under ST inom rehabiliteringsmedicin.
För att komma ifråga för resestipendiet skickar man ett abstrakt (max 350 ord; strukturerat med rubrikerna: Bakgrund, Syfte, Metod, Resultat, Slutsats) till vetenskaplig sekreterare (Professor Jan Lexell; jan.lexell@med.lu.se) senast 5 april. Om manuskript/publikationer finns bifogas dessa. ST-projekt presenteras sedan på Rehabveckan och personer utsedda av styrelsen granskar inkomna bidrag och gör en bedömning av innehåll och kvalitet samt presentationen vid Rehabveckan.
Även de som disputerat inom rehabiliteringsmedicinsk forskning, oavsett yrkestillhörighet, uppmuntras att presentera sitt avhandlingsarbete i samband med Rehabveckan. Även här gäller anmälan till Professor Jan Lexell enligt ovan.

ANSLUTNING TILL SLS
I samband med årsmötet 2020 bordlades frågan om anslutning till Svenska Läkaresällskapet som medlemsförening. Företrädesvis då det rådde oklarheter kring vilka konsekvenser det skulle medföra samt då få medlemmar närvarade. Denna fråga kommer att behandlas på årsmötet 2021. Vi uppmuntrar medlemmar att sätta sig in i frågan och bifogar nedan information från SLS.
Fördelar med att bli medlemsförening här: Länk
Infobrev som skickats ut finns här: Länk
Se särskilt det första infobrevet: Länk

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem