Hoppa till innehåll
Nyheter
Presentation av vetenskapligt arbete, SFRMs resestipendium

Presentation av vetenskapligt arbete, SFRMs resestipendium

Nyhet

Under Rehabveckan 2022 finns möjlighet att presentera sitt vetenskapliga arbete. Bästa arbete belönas med SFRMs resestipendium på 10 000 kr. Deadline är 1/8 och för att komma ifråga för resestipendiet skickar man ett abstrakt (max 350 ord; strukturerat med rubrikerna: Bakgrund, Syfte, Metod, Resultat, Slutsats) till vetenskaplig sekreterare (Professor Jan Lexell; jan.lexell@med.lu.se ). Om manuskript/publikationer finns bifogas dessa.


Fler nyheter


Reserapport, Maria Nolvi

Maria Nolvi, ST-läkare Skånes universitetssjukhus och doktorand Lunds universitet (disputerar 8 december 2022) tilldelades SFRMs resestipendium vid Rehabveckan 2022. Medlen användes till deltagande och presentation vid the American Academy of…

Topp tio mest prioriterade forskningsfrågorna om ryggmärgsskador

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg vid Göteborgs universitet har genom priority setting partnership identifierat några de mest prioriterade forskningsfrågorna för personer med ryggmärgsskada: Hur bör den specialiserade vården se ut för personer som…

Nyhet om vårdförloppet Stroke/TIA

Artikeln bygger på ett seminarium om Vårdförloppet vilket gås igenom och diskuteras av Christina Brogårdh, professor i fysioterapi och docent i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och en av medlemmarna i…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Presentation av vetenskapligt arbete, SFRMs resestipendium