Hoppa till innehåll
Nyheter
Remissvar beträffande riktlinjer för körkortsinnehav efter stroke och TIA

Remissvar beträffande riktlinjer för körkortsinnehav efter stroke och TIA

Nyhet

SFRM har genom överläkare Johan Alinder, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Linköping besvarat remissen som går att se på sidan för remissvar länk.


Fler nyheter


Reserapport, Maria Nolvi

Maria Nolvi, ST-läkare Skånes universitetssjukhus och doktorand Lunds universitet (disputerar 8 december 2022) tilldelades SFRMs resestipendium vid Rehabveckan 2022. Medlen användes till deltagande och presentation vid the American Academy of…

Topp tio mest prioriterade forskningsfrågorna om ryggmärgsskador

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg vid Göteborgs universitet har genom priority setting partnership identifierat några de mest prioriterade forskningsfrågorna för personer med ryggmärgsskada: Hur bör den specialiserade vården se ut för personer som…

Nyhet om vårdförloppet Stroke/TIA

Artikeln bygger på ett seminarium om Vårdförloppet vilket gås igenom och diskuteras av Christina Brogårdh, professor i fysioterapi och docent i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och en av medlemmarna i…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Remissvar beträffande riktlinjer för körkortsinnehav efter stroke och TIA