Hoppa till innehåll
Nyheter
SFRMs resestipendium

SFRMs resestipendium

Nyhet

Har du nyligen gjort ditt vetenskapliga arbete under ST? Eller varit handledare för ST-läkare som gjort detta?

Under Rehabveckan 2023 finns möjlighet att presentera sitt vetenskapliga arbete. Bästa arbete belönas med SFRMs resestipendium på 12 500 kr. Deadline är 31/3 och för att komma ifråga för resestipendiet skickar man ett abstrakt (max 350 ord; strukturerat med rubrikerna: Bakgrund, Syfte, Metod, Resultat, Slutsats) till vetenskaplig sekreterare (Professor Jan Lexell; jan.lexell@med.lu.se). Om manuskript/publikationer finns bifogas dessa.


Fler nyheter
Stöd för kritik mot SBU-rapport

Denna skrivelse har skickats till SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, från SFRMs styrelse: 2023-01-09 Till berörda projektansvariga gällande SBU-rapport 341/2021. SBU, Statens beredning för medicinsk och social…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare