Hoppa till innehåll
Nyheter
Topp tio mest prioriterade forskningsfrågorna om ryggmärgsskador

Topp tio mest prioriterade forskningsfrågorna om ryggmärgsskador

Nyhet

Ryggmärgsskadecentrum Göteborg vid Göteborgs universitet har genom priority setting partnership identifierat några de mest prioriterade forskningsfrågorna för personer med ryggmärgsskada:

 1. Hur bör den specialiserade vården se ut för personer som har en ryggmärgsskada? Från akutskede till rehabilitering och livslånga uppföljningar.
 2. Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att förebygga, lindra och hantera smärta hos personer som har en ryggmärgsskada?
 3. Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att förebygga, behandla och hantera mag- och tarmbesvär hos personer som har en ryggmärgsskada?
 4. Hur kan vården som inte är specialiserad på ryggmärgsskador på bästa sätt möta personer som har en ryggmärgsskada och deras behov? Till exempel vårdcentraler och annan primärvård eller specialiserad vård inom andra områden än ryggmärgsskador.
 5. Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att hantera sin nya livssituation och förutsättningar samt hitta sätt att leva ett liv man trivs med efter en ryggmärgsskada?
 6. Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att förebygga och behandla komplikationer hos personer som har en ryggmärgsskada?
 7. Vilken typ av stöd och behandling är effektiv för att förebygga och behandla andningsproblem hos personer som har en ryggmärgsskada?
 8. Vilken sorts stöd behöver närstående till personer som har en ryggmärgsskada?
 9. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller personer under 65 år. Vilka konsekvenser får denna begränsning för personer som har en ryggmärgsskada när de fyller 65 och för personer som får en ryggmärgsskada efter att de har fyllt 65?*
 10. Vilken typ av behandling är effektiv för att öka skadade nervers läkningsförmåga?

Fler nyheter


Specialistexamen återinförs

Utbildningsgruppen har under de senaste åren arbetat med att skapa ett nytt format för specialistexamen. I anslutning till Rehabveckan kommer en pilot av specialistexamen att genomföras. Vad god se format…

SFRMs resestipendium

Har du nyligen gjort ditt vetenskapliga arbete under ST? Eller varit handledare för ST-läkare som gjort detta? Under Rehabveckan 2023 finns möjlighet att presentera sitt vetenskapliga arbete. Bästa arbete belönas…

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Topp tio mest prioriterade forskningsfrågorna om ryggmärgsskador