Hoppa till innehåll
Nyheter
Vårdprogram för personer med långvarig svår medvetandestörning

Vårdprogram för personer med långvarig svår medvetandestörning

Nyhet

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds sjukhus har tagit fram ett vårdprogram för långvarig svår medvetandestörning som publicerats på hemsidan. Detta finns att se i sin helhet på länken nedan.


Fler nyheter


Rehabveckan avslutad

Rehabveckan 2023 i Lund är nu avslutad. Stort tack till arrangörerna för ett lyckat program! Nästa Rehabvecka kommer att gå av stapeln i Göteborg!


Kallelse årsmöte SFRM

Datum: 10 maj 2023 Tid: Kl 17.00-18.00 Plats: Stadshallen i Lund Årsmötets öppnandeVal av mötets ordförande och sekreterareVal av justeringsmänMötets stadgeenliga utlysandeVerksamhetsberättelse (länk)Ekonomisk rapport (Länk till balansrapport) (Länk till resultatrapport)RevisionsberättelseBeslut…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Vårdprogram för personer med långvarig svår medvetandestörning