fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna
Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna

Enligt överenskommelsen mellan de fyra partierna ska en kömiljard införas och den ska omfatta hela vårdkedjan, med särskild hänsyn till kroniskt sjuka patienters behov.
— I kömiljarden måste man tänka på helheten, där även väntetid på utredningar ingår, och följa medicinska prioriteringar men också ge vård i rätt tid till alla som behöver. Det kräver ett långsiktigt arbete, som inte kommer täckas av att landstingen jagar en enstaka en kömiljard, säger Karin Båtelson. 

Rätten till en fast läkarkontakt stärks och en primärvårdsreform införs.
— Det är positivt med en fast läkarkontakt men det är viktigt att patienterna listas på läkare och inte på hus. Likaså behöver vi skapa incitament för att sjukhusläkare ska kunna och vilja arbeta inom öppenvården i ökad utsträckning. Vi behöver titta på arbetsmiljö, bisyssleregler och pensionsavtal. 

Även kvalitetskraven inom sjukvården och äldreomsorgen förstärks. Karin Båtelson ställer sig positiv men tillägger att sjukvården bygger på att det finns personer med rätt kompetens.
— Vi vill ha reglerad fortbildning. Patienten har rätt att träffa uppdaterade läkare. Lönemässigt ska också erfarenhet löna sig. Resultat ska återkopplas så att vården kan utvecklas. 

Överenskommelsen innebär också att patienträttigheterna stärks, vilket är helt i linje med Sjukhusläkarnas politik om ökad valfrihet av vårdgivare över regiongränserna och rätten att själv välja sjukhus.
— Jag är också väldigt bekymrad om klimatsatsningarna inte får samma fokus. Sambandet mellan klimatförändringar och hälsa måste uppmärksammas. 

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem