Hoppa till innehåll
Nyheter
Se Sjukhusläkarnas panelsamtal och presentation på Folkhälsodalen

Se Sjukhusläkarnas panelsamtal och presentation på Folkhälsodalen

Sjukhusläkarna deltog nyligen på den hälsopolitiska arenan Folkhälsodalen. Här kan du ta del av föreningens panelsamtal och presentation i efterhand.
Nyhet
Foto: Folkhälsodalen

Panelsamtalet handlade om tänkbara åtgärder för att råda bot på bristen på bemannade vårdplatser, med särskilt fokus på hur vi använder personalresurser och kompetens på bästa sätt.

Deltagare var Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, Hanne Kjöller, författare och kolumnist på Dagens Nyheter, Thomas Lindén, avdelningschef hos Socialstyrelsen, och Birgitta Johansson Huuva (C), regionråd i Region Norrbotten.

Föreningen visade också en förinspelad film med Bengt Cederlund, registerhållare och ordförande för Svenskt perioperativt register (SPOR). Presentationen behandlar sambandet mellan behovet av intensivvårdsplatser och ökande vårdköer, och belyser vikten av fler IVA-platser, att operationsvården rustas och att regionerna ordnar en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för vårdanställda.

Här hittar du övriga panelsamtal på Folkhälsodalen.


Fler nyheter


Glädjande besked om ny vårdgarantiutredning

– Det är med stor glädje Sjukhusläkarna idag har tagit del av de nya direktiven för utredningen ”Ny och stärkt vårdgaranti – för en tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård”, säger Elin Karlsson ordförande för Sjukhusläkarna.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Se Sjukhusläkarnas panelsamtal och presentation på Folkhälsodalen