Hoppa till innehåll
Nyheter
Ta del av Sjukhusläkarnas seminarier under årets Almedalsvecka

Ta del av Sjukhusläkarnas seminarier under årets Almedalsvecka

Tre eminenta paneler diskuterade restnoteringar, styrning och ledarskap samt lösningar på vårdplatsbristen – bland annat genom mindre administration.
Nyhet
Med Charlotte Petri Gornitzka, gd Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Björn Eriksson, gd Läkemedelsverket, Olivia Wigzell, gd Socialstyrelsen, Jon Tsai, med. chef Sanofi Sverige. Inspel av Sjukhusläkarnas styrelseledamöter Shokoufeh Manouchehrpour, Ann Hermansson och Karin Filipsson. Moderatorer är Elin Karlsson, ordf. Sjukhusläkarna och Anna Maria Langkilde, ordf. Sveriges Industriläkarförening.

Läkemedel – tyvärr slut i lagret. Vad kan vi göra åt detta?
Den bristande tillgången på viktiga mediciner är en stor utmaning inom sjukvården. Hur ska vi se till att det finns lämpliga läkemedel tillgängliga och att de används på rätt sätt? Vad kan/bör vi göra här och nu, samt på längre sikt? Medarrangör: Sveriges industriläkarförening.

Med Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, (KD), Tina Crafoord, ordf. Sveriges läkarförbunds chefsförening, Elin Karlsson, ordf. Sjukhusläkarna och Sofia Palmquist, koncernchef, Aleris. Moderator är Lars Rocksén, förste vice ordf. Läkarförbundet och styrelseledamot i Sjukhusläkarna.

Styrning och ledarskap i vården – vad bör Sverige lära av andra nordiska länder?
De nordiska länderna har olika system för styrningen och organiseringen av hälso- och sjukvården. Samtidigt finns det skillnader i vilka roller läkare får i olika styrmodeller. I detta panelsamtal ska vi diskutera styrning och hur vi kan ta vara på läkares kompetens i ledningsfunktioner, med särskilt intresse för vilka konkreta exempel från våra grannländer som vi bör lära av. Medarrangör: Sveriges läkarförbunds chefsförening.

Med Fredrik Lennartsson, chef avd. för vård och omsorg, SKR, Jean-Luc af Geijerstam, gd, Vård- och omsorgsanalys, Ann-Marie Wennberg Larkö, ordf. Nationella vårdkompetensrådet, Jonas Holm, styrelseledamot, Sjukhusläkarna och Veronica Magnusson, förbundsordf. Vision. Moderator är Elin Karlsson, ordf. Sjukhusläkarna.

Ständig vårdplatsbrist – men vårdpersonalens tid ägnas alltför ofta åt onödig administration
Sverige ligger i botten i Europa vad gäller antalet bemannade vårdplatser. Vårdplatsbristen är ett hot mot både patientsäkerheten och arbetsmiljön. Detta seminarium ska fokusera på hur vi i svensk sjukvård kan råda bot på vårdplatsbristen och utmaningarna i vården, med särskilt fokus på hur vi kan nå framsteg genom att använda resurser och kompetens på ett bättre sätt än idag.


Fler nyheterInspirerande samtal på repskapet

Sambandet mellan antal vårdplatser och dödsfall, EU-direktiv för dygnsvila och vikten av att läkare är chefer i sjukvården. Sjukhusläkarnas representantskap i Stockholm bjöd in till initierade och engagerade samtal i flera brännande sjukvårdspolitiska frågor.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Ta del av Sjukhusläkarnas seminarier under årets Almedalsvecka