Hoppa till innehåll

Vad är en företagsläkare?

Som företagsläkare är du specialist i företagshälsovård eller arbetsmedicin och arbetar på uppdrag av arbetsgivare. Vanligen arbetar du på en fristående företagshälsovårdsenhet, men inbyggda enheter förekommer också på vissa arbetsplatser.

Företagshälsovård arbetar med arbetsrelaterad ohälsa – både förebyggande och rehabiliterande – och ska vara en oberoende expertresurs för arbetsgivarna.

Arbetet består till stor del av individkontakter för medicinsk bedömning och kartläggning av samband mellan ohälsa och arbete, och vid behov av arbetsrehabiliterande insatser. Detta varvas med preventivt arbete som lagstadgade medicinska kontroller och andra hälsofrämjande insatser på individnivå. Möten med den kundanställde/patienten och dennes chef, och vid behov andra aktörer, är vanligt. Det är ett trevligt och varierande arbete med uppdrag från olika branscher, och med mycket varierad och inte sällan komplex problematik. I det preventiva uppdraget ingår även utbildningar för arbetsgivare, fackliga representanter och skyddsombud, samt för kundanställda. Företagsläkarens kompetens utgör också ett viktigt stöd för andra yrkeskategorier i företagshälsovården.

Arbetet utförs i team bestående av psykolog/beteendevetare, företagssköterska, ergonom/fysioterapeut och arbetsmiljöingenjör. Samarbetet med klinikerna för Arbets-och miljömedicin är viktigt, liksom med andra medicinska specialiteter som exempelvis lung- och allergimottagning och yrkesdermatologi.

Utöver den medicinska baskunskapen behövs fördjupad kunskap i områden som fysiska, biokemiska och psykosociala risker i arbetslivet, missbruks- och beroendeproblematik, levnadsvanor, arbetsrehabilitering, samt i organisation och arbetsrätt. Läs gärna vidare under Utbildning hur kompetens kan införskaffas.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare