Hoppa till innehåll

Remisser

Föreningen är remissinstans till Läkarförbundet och även till olika myndigheter. Vi försöker ofta samordna svaren med Läkarsällskapets sektion för Arbets- och miljömedicin samt med Företagsläkarföreningen.

Nedan visas svaren på de remisser föreningen har hanterat.