Hoppa till innehåll

Äldre specialiteter

Dessa specialiteter är fortfarande i bruk men finns inte och är nu ersatta av de nya.

Arbets- och miljömedicin (gamla specialiteten)

Den 1 juli 2006 skapades specialiteten Arbets- och miljömedicin och ersatte då de tidigare specialiteterna Yrkes- och miljömedicin och Företagshälsovård. Syftet med denna sammanslagning var:

  • att skapa en specialitet med inriktning på sambanden mellan miljö och hälsa som motsvarar samhällets behov av både ”topp och bredd” dvs. forskning och praktisk tillämpning inom området.
  • att kunna erbjuda läkare med intresse för området en fullvärdig och attraktiv specialist-utbildning jämförbar med andra specialiteter.

Utbildningsbok Arbets- och Miljömedicin 2009

Yrkes- och miljömedicin

Yrkesmedicin blev en egen specialitet 1973, som 1993 ersattes med den bredare specialiteten yrkes- och miljömedicin.

Detta innebär att specialiteten omfattar bedömning av hälsorisker inom såväl arbetsmiljön, bostadsmiljön som i den allmänna miljön. De flesta tjänster för specialister i yrkes- och miljömedicin finns på de arbets- (yrkes-) och miljömedicinska klinikerna på regional nivå.

I arbetsuppgifterna ingår patientutredningar, utbildnings- och informationsverksamhet, forskning och utveckling. 1 juli 2006 skapades specialiteten Arbets-och miljömedicin som ersatte Yrkes- och miljömedicin och Företagshälsovård.

En aktuell sammanställning av alla svenska arbets- och miljömedicinska kliniker hittar du längre ner på sidan.

Företagshälsovård

Företagshälsovård blev en egen, av Socialstyrelsen fastställd, läkarspecialitet 1993. Det är en tilläggsspecialitet, vilket innebär att läkaren först måste inneha specialistkompetens i en annan specialitet med bred klinisk inriktning (ex. allmänmedicin) och sedan vidareutbilda sig till företagsläkare. Företagsläkare arbetar nära såväl arbetsgivare som arbetstagare.

  • att skapa bättre förutsättningar för forskning, utveckling och fortbildning,
  • att bättre harmonisera med omvärlden och EU samt internationellt verka för utvecklingen av läkarspecialiteten Occupational Medicine.