Hoppa till innehåll

Om oss

Vi företräder som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund såväl specialister i yrkes- och miljömedicin och företagshälsovård som specialister i arbets- och miljömedicin samt tillägsspecialiteten Arbetsmedicin.

Frågor som rör specialistutbildning och fortbildning är centrala i vårt arbete. I dessa och många andra frågor har vi ett nära samarbete med Svenska Företagsläkarföreningen och de arbets- och miljömedicinska klinikerna.

År 2007 ersatte Svensk arbets- och miljömedicinsk förening (SAMF) den tidigare föreningen SYMF som specialitetsförening i förbundet.

Vid extra årsmöte 2017 ändrades namnet till Svensk Arbetsmedicinsk och Arbets- och Miljömedicinsk Förening (förkortning fortfarande SAMF).

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare