Hoppa till innehåll

Vad är en Arbets- och Miljömedicinare?

Prevention en viktig del av mitt arbete som arbets- och miljömedicinare

Har jag fått det här av jobbet? En vanlig fråga hos de patienter jag träffar vars symptombild kan sträcka sig från depression och muskelsmärta till astma eller udda reumatiska sjukdomar. Ibland är sambandet mellan symtom/ sjukdom och exponering välkänt, som hos betongarbetaren som har tydliga vibrationsskador i händerna.

Med mina utredningar bidrar jag och det team jag jobbar med på Arbets- och miljömedicin i förlängningen till att påverka arbetsgivaren så att betongarbetarens kollegor slipper att få samma symptom. Ibland är sjukdomen obekant och jag får jag fördjupat mig i vetenskapliga studier och värdera om det kan finnas ett samband mellan t.ex. en viss kemikalie och sjukdomen. Det är frustrerande att möta personer som jobbat på ett sådant sätt att de fått arbetsskador, men i mina arbetsuppgifter ingår stora möjligheter att arbeta preventivt för att andra inte ska drabbas.

Att exempelvis besöka arbetsplatser och prata med chefer och skyddsombud om vad man skulle kunna förbättra och att medverka i olika utbildningsinsatser tillhör inte de arbetsuppgifter som vanligen förknippas med läkaryrket, men det öppnar dörrar att påverka fler – även de som ännu inte sökt för besvär.

Arbets- och miljömedicin är en specialitet som täcker ett brett område, men gillar du variation, utmaningar och att periodvis gräva ner dig i forskning för att förstå mer av problematiken så rekommenderar jag att du ger det en chans!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Vad är en Arbets- och Miljömedicinare?