Hoppa till innehåll

Svenska arbets- och miljömedicinska kliniker

Verksamheten vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet presenteras nedan i en aktuell sammanställning, som tydligt visar de betydande resurser som finns vid inom landstingens och de större regionernas arbets- och miljömedicinska enheter.

Den nära samverkan med universitetens arbets- och miljömedicinska forskning som finns vid alla klinikerna borgar för att viktiga frågeställningar och problemområden når forskarna, och att nyvunnen kunskap kan spridas. Klinikerna spelar en viktig roll för att tydliggöra arbetsmiljöns och den yttre miljöns betydelse för en god hälsa, och de utgör en stor kompetensresurs för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, i samverkan med företagshälsovården.

Du hittar adresser till klinikerna på länksidan