Hoppa till innehåll

Specialiteterna

SOSFS 2015:8

Denna ST-föreskrift har trätt i kraft 1 maj 2015 där

  • Arbets- och miljömedicin ersätter Yrkes- och miljömedicin och Yrkesmedicin
  • Arbetsmedicin blivit en ny tilläggsspecialitet och ersätter specialiteten Företagshälsovård.

De flesta delmål på c-nivån är identiska mellan de både nya specialiteterna, men skiljer sig i de delmål som främst rör miljömedicin ur samhällssynpunkt.

ST i Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin är en grundspecialitet som kan påbörjas efter AT. Den är vanligen 5-årig och innefattar tjänstgöring under handledning på

  • Arbets- och miljömedicinsk klinik (1-2 år)
  • Randutbildning (2 år)
  • Företagshälsovårdsenhet (1-2 år)

Tjänstgöringstiden på AMM/FHV kan alltså variera beroende vilken inriktning man avser att ha. Är man doktorerad kan ST-tiden kortas med 6 månader.

ST i Arbetsmedicin

Detta är en tilläggsspecialitet som kan erhållas om man har en annan klinisk, patientnära grundspecialitet. Vilka som är giltiga framgår av föreskriften. Tiden för ST är lika för alla specialiteter, oavsett om det gäller bas- eller tilläggsspecialitet, men för Arbetsmedicin kan man tillgodoräkna sig 2,5 år av den tidigare handledda tjänstgöringen enligt EUs Yrkeskvalifikationsdirektiv.

Således kommer den handledda tjänstgöringstiden på FHV-enhet och AMM-klinik att vara minst 2,5 år.

Alla delmål (A, B och C) med de krav som finns på kurser och arbeten måste intygas av handledare och verksamhetschef. Det medför att de som har specialitetsbevis före 2015 (alla) även måste redovisa a- och b-delmål med intyg på de utbildningsaktiviteter som dessa innehåller.