SOSFS 2015:8

Denna ST-föreskrift har trätt i kraft 1 maj 2015 där

  • Arbets- och miljömedicin ersätter Yrkes- och miljömedicin och Yrkesmedicin
  • Arbetsmedicin blivit en ny tilläggsspecialitet och ersätter specialiteten Företagshälsovård.

De flesta delmål på c-nivån är identiska mellan de både nya specialiteterna, men skiljer sig i de delmål som främst rör miljömedicin ur samhällssynpunkt.

De läkare som innehar de gamla specialiteterna kan fram till den 30 april 2020 verka som handledare och verksamhetschefer för ST-utbildningen. Därefter kan endast läkare med de nya specialiteterna göra detta.

ST i Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin är en grundspecialitet som kan påbörjas efter AT. Den är vanligen 5-årig och innefattar tjänstgöring under handledning på

  • Arbets- och miljömedicinsk klinik (1-2 år)
  • Randutbildning (2 år)
  • Företagshälsovårdsenhet (1-2 år)

Tjänstgöringstiden på AMM/FHV kan alltså variera beroende vilken inriktning man avser att ha. Är man doktorerad kan ST-tiden kortas med 6 månader.

ST i Arbetsmedicin

Detta är en tilläggsspecialitet som kan erhållas om man har en annan klinisk, patientnära grundspecialitet. Vilka som är giltiga framgår av föreskriften. Tiden för ST är lika för alla specialiteter, oavsett om det gäller bas- eller tilläggsspecialitet, men för Arbetsmedicin kan man tillgodoräkna sig 2,5 år av den tidigare handledda tjänstgöringen enligt EUs Yrkeskvalifikationsdirektiv.

Alltså kommer den handledda tjänstgöringstiden på FHV-enhet och AMM-klinik att vara minst 2,5 år.

Alla delmål (A, B och C) med de krav som finns på kurser och arbeten måste intygas av handledare och verksamhetschef. Det medför att de som har specialitetsbevis före 2015 (alla) även måste redovisa a- och b-delmål med intyg på de utbildningsaktiviteter som dessa innehåller.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

8 av 10 läkare är redan med. När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård. Bli medlem du också!

Läs mer och bli medlem
Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.