Hoppa till innehåll
Specialiteterna
ST i Arbets- och miljömedicin

ST i Arbets- och Miljömedicin

Här finns information för dig som är:

  • ST-läkare i arbets/yrkes- och miljömedicin eller funderar på att bli det
  • Handledare för ST-läkare i arbets/yrkes- och miljömedicin
  • Studierektor
  • Verksamhetschef för ST-läkare i arbets/yrkes-och miljömedicin

ST-boken

Läs mer på: https://www.studentlitteratur.se/#9789144089164/ST-boken/

Specialpris för dig som medlem i Sveriges Läkarförbund: https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/slf

Får jag utfärda tjänstbarhetsintyg som ST-läkare?

AMM i Lund har frågat Arbetsmiljöverkets överläkare om en ST-läkare i AMM som tjänstgjort i 2 år på AMM och gått kursen Medicinska kontroller i arbetslivet (i Uppsala) får utfärda tjänstbarhetsintyg utan kontrasignering av specialist.

Svar från Arbetsmiljöverket:

”Min bedömning är att personen väl fyller det kompetenskrav vi kan ställa. I tjänstgöringen vid AMM klinik har personen fått det arbetsmiljöperspektiv som vi efterfrågar.”

OBS! Det framgår inte av svaret om kortare tjänstgöring än 2 år på AMM också ger den formella kompetensen för tjänstbarhetsintyg. SAMF rekommenderar att verksamhetschef inhämtar handledarens synpunkter och vid oklarheter kontaktar AV.

Anvisningar om ansökan till specialist

För att underlätta och förtydliga för ST-läkaren vid ansökan om specialistbevis hur en komplett ansökan ska se ut har Socialstyrelsen tagit fram en lathund. Materialet bör läsas parallellt med föreskriften SOSFS 2008:17.

Anvisningarna kan du hämta här.