Hoppa till innehåll

Vanliga frågor

ATL - arbetstidslagen och dispens från antalet arbetade timmar

ATL är en förkortning för Arbetstidslagen. Det är en skyddslag. Värmlands läkarförening är som kollektivavtalsbärande part beslutsinstans för avsteg, oavsett om du är medlem eller ej.

Region Värmland har ett kollektivavtal med Värmlands läkarförening som möjliggör avsteg från arbetstidslagens begränsning på 200 timmar övertid (jour/beredskap). Det finns möjlighet för arbetsgivaren att ansöka om upp till ytterligare 150 timmars övertid. I samband med handläggningen av ansökan kommer Värmlands läkarförening ta kontakt med dig, först därefter kan Värmlands läkarförening bevilja eller avslå regionens dispensansökan.

Arbetstidslagen säger att man får arbeta maximalt 200 timmars övertid. Med en godkänd dispensansökan kan man arbeta ytterligare 150 timmar vilket ger totalt 350 timmar övertid. Det finns även en möjlighet att få beviljat ytterligare 50 timmar till en total av 400 övertidstimmar men de sista 50 timmarna kräver en separat dispens som ska föregås av ett möte tillsammans med chef och huvudskyddsombud. Det krävs att arbetsgivaren har särskilda skäl.

Din chef ska ha en dialog med dig om det finns ett behov av att arbeta övertid, oftast jour eller beredskap, mer än arbetstidslagens 200 timmar. I samband med ert samtal kan ni skriva under dispensansökan. Arbetsgivaren är ansvarig för din arbetsmiljö och tillsammans behöver ni diskutera hur schema och arbetade timmar påverkar din arbetsmiljö.

Du kan fortfarande arbeta övertid, oftast jour eller beredskap, men kompensationsledighet ska förläggas i direkt anslutning för att det totala antalet arbetade timmar inte ska öka.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare