Hoppa till innehåll

Pristagare Insamlingsstiftelsen Göran Berns minnesfond

Här är hela listan på pristagare från det att det första priset delades ut 1996.

2023

Göran Berns pris för särskild utbildningsinsats 2023 tilldelades Mikael Hasselgren.

Mikael Hasselgren, specialist i allmänmedicin VC Kil, med dr och universitetslektor, Örebro universitet. För mångårigt engagemang i utbildningen av läkare i Värmland, i olika roller: ST-studierektor i allmänmedicin, chef för Primärvårdens FoU-enhet och universitetslektor. Han var drivande vid införande av utbildningsvårdcentralen i Munkfors, Akademiska vårdcentraler samt vid starten av läkarutbildningen i Örebro. Även som forskningsaktiv och forskningshandledare har han bidragit starkt till den akademiska miljön i Region Värmland. Han har också fört Örebro närmare Värmland genom sitt arbete.

2022

Göran Berns pris för särskild utbildningsinsats 2022 tilldelades Nils-Göran Ahlin och Leif Bojö.

Nils-Göran Ahlin, Överläkare
Har sedan han började inom Klinisk Fysiologi anordnat rikspopulära utbildningar i ekokardiografi. Fantastisk pedagog som utbildar inte bara på kurser utan när som helst i vardagen. Mycket engagerad, påläst och använder även humor i sin pedagogik.

Leif Bojö, Disputerad Överläkare
Var med att starta Klinisk Fysiologi i Karlstad och även de rikspopulära kurserna i ekokardiografi. Han har alltid haft stort intresse för klinisk forskning och utveckling och är den som hållit vetenskapens fana högt på kliniken. Är en fantastisk pedagog och har på ett mycket entusiasmerande och uppmuntrande vis utbildat många på kliniken.

2021

Göran Berns minnesfonds pris för särskild utbildningsinsats 2021 tilldelades Rolf Ahlzén.

Rolf har under 34 års tid arbetat för att betona vikten av god etik i läkaryrket via otaliga föreläsningar, utbildningar för både AT/ST- och andra läkare, etikcaféer, samtalsgrupper, etikronder, seminarier m.m.

Han har samma förmåga som Göran hade, dvs att se vikten av att våga samtala om läkaryrkets mångfacetterade områden och inte minst våga samtala om svåra etiska dilemman. Han har dessutom varit en synlig och god representant för regionen som aktiv debattör och föreläsare både nationellt och internationellt. Trots ett stundtals magert intresse från högre ledning har han idogt arbetat vidare för att hålla läkaretikens fana högt.

Han är värd att få en uppskattning från de otaliga läkarna inom regionen som fått ta del av hans klokskap när han efter lång och verkligen trogen tjänst lämnar regionen.

2020

Göran Berns minnesfond pris för särskild utbildningsinsats 2020 tilldelades till två personer Edit Nagy Floderer, kardiolog och Rune Solhaug, överläkare.

Edit är en läkare som alltid är villig att ställa upp och dela med sig av sina kunskaper. Hon har en oändlig energi och patos för vetande. På varje arbetsplats och även andra arbetsplatser jobbar hon för utbildning och kunskap. Med dessa insatser är hon även en stor förebild för yngre kollegor.

Rune gör ett fantastiskt jobb med utbildning på KTC. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Han är en toppenpedagog  som skapar trygghet och tillit.

2019

Göran Berns minnesfond pris för särskild utbildningsinsats 2019 tilldelades Johanna Glennert, distriktsläkare och studierektor för ST-läkare i allmänmedicin. För många års stort engagemang i arbetet med att säkra och höja kvaliteten på ST-utbildningen i allmänmedicin i Värmland. Kompetenta och fler specialister i allmänmedicin är en förutsättning för att bygga en effektiv sjukvård nu och ännu mer i framtiden. Johanna är själv god förebild och bidrar till att öka specialitetens attraktionskraft.

2018

Göran Berns minnesfond pris för särskild utbildningsinsats 2018 tilldelades Kerstin Stahl, överläkare och studierektor för ST-läkarna i psykiatri. Under hennes ledning har ST-utbildningen förbättrats betydligt. Planeringen är tydlig och förutsägbar med regelbunden uppföljning. Alltid i en positiv anda. Kerstin har på ett konstruktivt sätt hittat enkla och praktiska lösningar på flera tidigare flaskhalsar. Hon är insatt i förutsättningarna både på ett övergripande generellt plan och för den enskilda ST-läkaren och är flexibel utifrån olika behov. Alltid påläst och engagerad. Om det är något hon inte redan vet tar hon reda på det. Även arbetet för oss handledare har underlättats och upplevs nu både mer effektivt och mer givande.

2017

Göran Berns Minnesfonds pris för särskild utbildningsinsats 2017 tilldelades Claes Lindgren, överläkare på An-Op IVA, Centralsjukhuset Karlstad och Helene Löveström, sjuksköterska och traumakoordinator An-Op-IVA, Centralsjukhuset Karlstad för mångårigt engagemang och ledning av ATLS-kurserna i Värmlandsfakultetens regi. ATLS står för Advanced Trauma Life Support.

2016

Inga nominerade.

2015

Göran Berns Minnesfonds pris för särskild utbildningsinsats för läkare 2015 tilldelas John Widström, överläkare Medicinkliniken, Centralsjukhuset Karlstad.

Johngör en stor insats för utbildningsfrågor som engagerar läkare i hela ländet. Med entusiasm och engergi. Han har strukturerat upp gastroenterologidelen med utbildningsprogram både praktiskt och teoretiskt. Mycket av arbetet sker på fritiden. Han planerar också utbildningar  på Medicinkliniken och ser till att det hela tiden är aktuella ämnen som berörs. Dessa utbildningstillfällen berör inte bara läkare inom Medicinkliniken; vi har ett stort antal läkare som passerar här från vikarierande underläkare, AT-läkare, ST-läkare inom olika specialiteter.

Han har också arrangerat ”magdagen” som var en heldagsutbildning öppen för alla läkare  samt sköterskor i länet utan någon sponsring! Stor succé med totalt 170 deltagare.

2014

Göran Berns Minnesfonds pris för särskild utbildningsinsats för läkare 2014 tilldelas Johan Sanner, överläkare Neurolog- och Rehabkliniken Centralsjukhuset Karlstad.

Johan är den som startat, utbildat och kontinuerligt inspirerat alla kollegor kring utveckling av trombolysverksamhet vid hjärninfrakt. Han har med fantastisk entusiasm arbetat fram rutiner för detta; engagerat massmedia samt andra verksamheter inom Landstinget i Värmland för att hela tiden förbättra vården för strokdrabbade.

2013

Göran Berns Minnesfonds pris för särskild utbildningsinsats för läkare 2013 tilldelas Anders Carlstedt, medicine doktor, tidigare överläkare i kirurgi vid kirurgkliniken i Karlstad, senaste åren samordnande studierektor för AT och ST i landstinget i Värmland.

Anders Carlstedt får priset för att på ett föredömligt sätt och långt utöver vad uppdraget som studierektor kräver ha genomfört utbildngsinsatser som gagnat läkare i många olika positioner: AT- och ST-läkare, handledare och studierektorer. Han har sjösatt nya ST i landstinget i Värmland och varit delaktig i planering inför mottagandet av läkarkandidater från Örebro.

2012

Henrik Edvardsson, specialist i klinisk patologi och klinisk cytologi på Centralsjukhuset I Karlstad, för att han trots en ohemul arbetsbelastning från rutinarbetet med diagnostik under flera år engagerat sig långt utöver det vanliga i utbildning och handledning av AT-och ST-läkare i både hemlandsting och i resten av landet.

2011

Robert Holik  lyckas integrera handledning och utbildning om hudens tillstånd i den kliniska vardagen, ger sig tid att förklara och tar varje tillfälle i akt att dela med sig av sina kunskaper. Som studierektor, handledare och kollega beskrivs Robert Holik som engagerande, kunnig och pedagogisk. Förutom att förmedla kunskaper om hudens sjukdomar i det kliniska arbetet har han genom åren varit en uppskattad källa i lärande genom föreläsningar, sammanställningar och pm.

2010

Kerstin Tolagen  för en mångårig utbildningsgärning inom området hjärt- kärlsjukdomar. Hon förmedlar sina gedigna kunskaper på ett begripligt och intresseväckande sätt.

2009

Joen Ståhlbröst lyckas i en stressig vardag alltid prioritera utbildningen av yngre kollegor och kandidater. Han är en mentor för oss alla yngre blivande kirurger.  

Rosita Backholt Widoff uppmuntrar till kritiskt och självständigt tänkande. Det är stimulerande att gemensamt söka efter aktuell kunskap vid handledningstillfällen. Hon är en bra förebild i sitt bemötande av patienter.

2008

Arné Eliasson för att han alltid tar sig tid att svara på frågor från underläkare även under pågående mot-tagning. Visar hur man använder ultraljud och alltid berättar ingående om diagnoser och behandlingar. Hans Dahlberg har med engagemang och humor ständigt förmedlat viktiga geriatriska kunskaper till de otaliga kollegor som haft förmånen att få arbeta tillsammans med honom. Birgitta Sigvant, ”för sin förmåga att inspirera yngre kollegor, för kunnig och klok vägledning i den kliniska vardagen samt för trygg och tålmodig kirurgisk träning av yngre blivande kirurger”.

2007

Harald Heyman för ”undervisning och handlening med öppenhet. En förebild för yngre kollegor i vardagen.
Jan-Erik Jontén för ”hans förmåga att entusiasmera och att alltid sätta undervisning högst på agendan.

2006

Rune Johansson för ”hans stora engagemang för att undervisa och handleda kollegor både i vardagsarbetet och som föreläsare”.

2005

Hans Lind för ”långvarigt engagemang i handledning av underläkare inom psykiatri”. Aino Elfstrand för ”engagerad och kreativ handledare inom allmänmedicin”. Magnus Forssberg för ”inspirerande undervisningsglädje i kliniska vardagen”.

2004

Ingen pristagare kunde utses.

2003

Stig Andersson för ”stort och mångårigt engagemang i utbildningsfrågor”.

2002

Hans Sköld för ”stort kunnande och engagemang i utbildningsfrågor inom anestesikliniken”. Gudrun Jonsell för ”långvarigt intresse för undervisning av läkare”. Joakim Hagberg för ”handledning av AT-läkare och undervisning i läkarrollen”.

2001

Ingen pristagare kunde utses.

2000

Leif Spangen för ”systematisk, praktisk och teoretisk utbildning av läkare i Värmland i kirurgi”.

1999

Monica Elander, Jürgen Ewald för ”entusiastisk handledare med personligt engagemang utöver det förväntade”.

1998

Per Polleryd, Hans Sköld, Gunilla Welander för ”omhändertagande av akut, svårt sjuk patient. Pristagarna är föregångare i landet med sitt engagerade arbete för att ge unga läkare en ökad kompetens inför jourarbetet”.

1997

AnneMarie Pettersson för ”hennes arbete med att medvetandegöra och förverkliga stöd och utbildning till goda ledare och läkare”.

1996

Landstinget i Värmland för ”deras satsning på utbildningsprogram för ST-läkare i syfte att få fram mogna, lyssnande och beslutskapabla läkare”.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare