fbpx

2019

Göran Berns minnesfond pris för särskild utbildningsinsats 2019 tilldelades Johanna Glennert, distriktsläkare och studierektor för ST-läkare i allmänmedicin. För många års stort engagemang i arbetet med att säkra och höja kvaliteten på ST-utbildningen i allmänmedicin i Värmland. Kompetenta och fler specialister i allmänmedicin är en förutsättning för att bygga en effektiv sjukvård nu och ännu mer i framtiden. Johanna är själv god förebild och bidrar till att öka specialitetens attraktionskraft.

2018

Göran Berns minnesfond pris för särskild utbildningsinsats 2018 tilldelades Kerstin Stahl, överläkare och studierektor för ST-läkarna i psykiatri. Under hennes ledning har ST-utbildningen förbättrats betydligt. Planeringen är tydlig och förutsägbar med regelbunden uppföljning. Alltid i en positiv anda. Kerstin har på ett konstruktivt sätt hittat enkla och praktiska lösningar på flera tidigare flaskhalsar. Hon är insatt i förutsättningarna både på ett övergripande generellt plan och för den enskilda ST-läkaren och är flexibel utifrån olika behov. Alltid påläst och engagerad. Om det är något hon inte redan vet tar hon reda på det. Även arbetet för oss handledare har underlättats och upplevs nu både mer effektivt och mer givande.

2017

Göran Berns Minnesfonds pris för särskild utbildningsinsats 2017 tilldelades Claes Lindgren, överläkare på An-Op IVA, Centralsjukhuset Karlstad och Helene Löveström, sjuksköterska och traumakoordinator An-Op-IVA, Centralsjukhuset Karlstad för mångårigt engagemang och ledning av ATLS-kurserna i Värmlandsfakultetens regi. ATLS står för Advanced Trauma Life Support.

2016

Inga nominerade.

2015

Göran Berns Minnesfonds pris för särskild utbildningsinsats för läkare 2015 tilldelas John Widström, överläkare Medicinkliniken, Centralsjukhuset Karlstad.

Johngör en stor insats för utbildningsfrågor som engagerar läkare i hela ländet. Med entusiasm och engergi. Han har strukturerat upp gastroenterologidelen med utbildningsprogram både praktiskt och teoretiskt. Mycket av arbetet sker på fritiden. Han planerar också utbildningar  på Medicinkliniken och ser till att det hela tiden är aktuella ämnen som berörs. Dessa utbildningstillfällen berör inte bara läkare inom Medicinkliniken; vi har ett stort antal läkare som passerar här från vikarierande underläkare, AT-läkare, ST-läkare inom olika specialiteter.

Han har också arrangerat ”magdagen” som var en heldagsutbildning öppen för alla läkare  samt sköterskor i länet utan någon sponsring! Stor succé med totalt 170 deltagare.

2014

Göran Berns Minnesfonds pris för särskild utbildningsinsats för läkare 2014 tilldelas Johan Sanner, överläkare Neurolog- och Rehabkliniken Centralsjukhuset Karlstad.

Johan är den som startat, utbildat och kontinuerligt inspirerat alla kollegor kring utveckling av trombolysverksamhet vid hjärninfrakt. Han har med fantastisk entusiasm arbetat fram rutiner för detta; engagerat massmedia samt andra verksamheter inom Landstinget i Värmland för att hela tiden förbättra vården för strokdrabbade.

2013

Göran Berns Minnesfonds pris för särskild utbildningsinsats för läkare 2013 tilldelas Anders Carlstedt, medicine doktor, tidigare överläkare i kirurgi vid kirurgkliniken i Karlstad, senaste åren samordnande studierektor för AT och ST i landstinget i Värmland.

Anders Carlstedt får priset för att på ett föredömligt sätt och långt utöver vad uppdraget som studierektor kräver ha genomfört utbildngsinsatser som gagnat läkare i många olika positioner: AT- och ST-läkare, handledare och studierektorer. Han har sjösatt nya ST i landstinget i Värmland och varit delaktig i planering inför mottagandet av läkarkandidater från Örebro.

2012

Henrik Edvardsson, specialist i klinisk patologi och klinisk cytologi på Centralsjukhuset I Karlstad, för att han trots en ohemul arbetsbelastning från rutinarbetet med diagnostik under flera år engagerat sig långt utöver det vanliga i utbildning och handledning av AT-och ST-läkare i både hemlandsting och i resten av landet.

2011

Robert Holik  lyckas integrera handledning och utbildning om hudens tillstånd i den kliniska vardagen, ger sig tid att förklara och tar varje tillfälle i akt att dela med sig av sina kunskaper. Som studierektor, handledare och kollega beskrivs Robert Holik som engagerande, kunnig och pedagogisk. Förutom att förmedla kunskaper om hudens sjukdomar i det kliniska arbetet har han genom åren varit en uppskattad källa i lärande genom föreläsningar, sammanställningar och pm.

2010

Kerstin Tolagen  för en mångårig utbildningsgärning inom området hjärt- kärlsjukdomar. Hon förmedlar sina gedigna kunskaper på ett begripligt och intresseväckande sätt.

2009

Joen Ståhlbröst lyckas i en stressig vardag alltid prioritera utbildningen av yngre kollegor och kandidater. Han är en mentor för oss alla yngre blivande kirurger.  

Rosita Backholt Widoff uppmuntrar till kritiskt och självständigt tänkande. Det är stimulerande att gemensamt söka efter aktuell kunskap vid handledningstillfällen. Hon är en bra förebild i sitt bemötande av patienter.

2008

Arné Eliasson för att han alltid tar sig tid att svara på frågor från underläkare även under pågående mot-tagning. Visar hur man använder ultraljud och alltid berättar ingående om diagnoser och behandlingar. Hans Dahlberg har med engagemang och humor ständigt förmedlat viktiga geriatriska kunskaper till de otaliga kollegor som haft förmånen att få arbeta tillsammans med honom. Birgitta Sigvant, ”för sin förmåga att inspirera yngre kollegor, för kunnig och klok vägledning i den kliniska vardagen samt för trygg och tålmodig kirurgisk träning av yngre blivande kirurger”.

2007

Harald Heyman för ”undervisning och handlening med öppenhet. En förebild för yngre kollegor i vardagen.
Jan-Erik Jontén för ”hans förmåga att entusiasmera och att alltid sätta undervisning högst på agendan.

2006

Rune Johansson för ”hans stora engagemang för att undervisa och handleda kollegor både i vardagsarbetet och som föreläsare”.

2005

Hans Lind för ”långvarigt engagemang i handledning av underläkare inom psykiatri”. Aino Elfstrand för ”engagerad och kreativ handledare inom allmänmedicin”. Magnus Forssberg för ”inspirerande undervisningsglädje i kliniska vardagen”.

2004

Ingen pristagare kunde utses.

2003

Stig Andersson för ”stort och mångårigt engagemang i utbildningsfrågor”.

2002

Hans Sköld för ”stort kunnande och engagemang i utbildningsfrågor inom anestesikliniken”. Gudrun Jonsell för ”långvarigt intresse för undervisning av läkare”. Joakim Hagberg för ”handledning av AT-läkare och undervisning i läkarrollen”.

2001

Ingen pristagare kunde utses.

2000

Leif Spangen för ”systematisk, praktisk och teoretisk utbildning av läkare i Värmland i kirurgi”.

1999

Monica Elander, Jürgen Ewald för ”entusiastisk handledare med personligt engagemang utöver det förväntade”.

1998

Per Polleryd, Hans Sköld, Gunilla Welander för ”omhändertagande av akut, svårt sjuk patient. Pristagarna är föregångare i landet med sitt engagerade arbete för att ge unga läkare en ökad kompetens inför jourarbetet”.

1997

AnneMarie Pettersson för ”hennes arbete med att medvetandegöra och förverkliga stöd och utbildning till goda ledare och läkare”.

1996

Landstinget i Värmland för ”deras satsning på utbildningsprogram för ST-läkare i syfte att få fram mogna, lyssnande och beslutskapabla läkare”.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.