Hoppa till innehåll

Lokala avtal

Jourersättningsavtal för läkare

Ersättning för jour och beredskap utgår utöver vad som sägs i BOL 01, nr, enl följande:

Bundenhet

För bundenhet av jour och beredskap, under tiden fredag 17.00–lördag 7.00, utgår kompensation på samma nivå som för bundenhet under söndagar.

Arbetad tid

För arbetad tid under jour och beredskap, under tiden fredag 17.00–lördag 13.00, utgår kompensation på samma nivå som för arbetad tid under jour och beredskap på söndagar.

  • Avtalet gäller från 2002-05-01
  • Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader.