fbpx

Värmlands läkarförening är den part som arbetsgivaren kan sluta kollektivavtal med. Lönerevision sker för alla fast anställda vid de tillfällen som det centrala löneavtalet föreskriver. Medlemmarnas önskemål om förhandlingsmodell och utfall kommer att inhämtas före lönerevision. Lönerevisionen bör föregås av individuella lönesamtal med respektive chef där man ska beakta verksamhetens lönekriterier, till exempel forskningsmeriter.

VLF har i det praktiska arbetet med lönerevision på länsverksamhets-/kliniknivå använt sig av ett antal principer som VLF anser är kollektivet till godo. VLF har som grundprincip att lön efter lönerevision skall avspegla ansvar, kunskap och erfarenhet i relation till övriga kollegor.

Under långvarig frånvaro såsom föräldraledighet, tjänstledighet eller vid längre tids sjukdom bör man ha lönesamtal. Vid återgång i tjänst ska man ha ett nytt lönesamtal.

Frånvaro under ST
VLF anser att utfallet vid lönerevisionen skall vara kopplat till den ökade kompetens man får under utbildningstiden. Detta innebär att längre frånvaro, oavsett orsak, kan påverka utfallet.

Vid första lönerevisionen under frånvaron skall man ha normal löneutveckling. Vid nästa lönerevision under frånvaron kan man i vissa fall inte förvänta sig en lika god löneutveckling.

Frånvaro för specialistläkare
Vid första lönerevisionen skall man ha normal löneutveckling. Vid nästa lönerevision bör man diskutera om det finns skäl att anpassa löneutvecklingen. Erhållen ökad kompetens bör beaktas vid den löneförhandling som ska ske när man kommer tillbaka i tjänst. Vid lång tids frånvaro kan man inte alltid förutsätta lika god löneutveckling.

Förändring av tjänst
Vi har som facklig princip inte gett några revisionsmedel till de medlemmar som ska sluta eller tillträtt ny tjänst med ny lön inom 6 månader från revisionsdatum. Revisionsdatum bestäms av vårt centrala löneavtal. Den som tillträtt ny tjänst med ny lön inom 6 månader före revisionsdatum har inte del i kommande revision.

Tidigare chefer
VLFs grundprinciper medför att tidigare chefers lön vid revisionen skall sättas i relation till kollegornas lön. Detta innebär att de under ett antal år kan få en mindre löneutveckling fram till viss harmonisering har skett.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

8 av 10 läkare är redan med. När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård. Bli medlem du också!

Bli medlem idag!

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.