Hoppa till innehåll

Pris till Göran Berns minne

I samband med Värmlands läkarförenings höstmöte utdelas pris till Göran Berns minne för att uppmärksamma särskilda utbildningsinsatser för läkare i Värmland.

Göran Bern var läkare, studierektor och aktiv inom VLF. Han var en av de första i Landstinget i Värmland som insåg betydelsen av att satsa på ständig strukturerad utbildning för unga legitimerade läkare. Utbildningsprogrammet för ST-läkare är ett exempel på vad hans arbete resulterade i. Efter Görans Berns tragiska bortgång 1996 utdelas årligen ett pris till hans minne. Priset delas ut till en individ, grupp eller organisation som har bidragit till särskild utbildningsinsats för läkare.

Priset består av 5000 kronor och ett vackert diplom, förutom äran förstås. Priset delas ut under högtidliga former under hösten och nomineringstiden är från 1 april t.o.m. 31 maj.

Nomineringar skickas till varmlands.lakarforening@regionvarmland.se

En särskild utbildningsinsats kan innebära:

  • Ett nytänkande eller nya idéer, inom utbildningsområdet för läkare, av avgörande betydelse.
  • En utbildningsinsats av individ, grupp eller organisation utöver det förväntade.
  • En tidigare förändring/företeelse som i efterhand visat sig ha stor betydelse för läkares utbildning.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Pris till Göran Berns minne