Hoppa till innehåll

Om oss

Värmlands läkarförening är läkarförbundets lokalförening för läkare i Värmland. Vi är en av 25 lokalföreningar som ingår i Sveriges läkarförbund. Vi bevakar våra medlemmars intressen i frågor som rör anställningsförhållanden, lön, ansvarsärenden, utbildning, arbetstid och andra arbetsmiljöfrågor.

Foto: Johanna Lundberg, Bildbyrån

I styrelsen för Värmlands läkarförening sitter representanter för alla läkarförbundets medlemmar i Värmland. Målet är att styrelsen skall ha en jämn fördelning mellan sluten- och öppenvård, mellan utbildnings- och specialistläkare samt en jämn könsfördelning. För att få en bra och väl sammansatt styrelse behöver valberedningen ha tips och hjälp från medlemmarna!

Inom styrelsen försöker vi dela upp arbetet mellan oss. Varje styrelseledamot ansvarar för bevakning av frågor och medlemsärenden. Vi har också arbetsgrupper, bestående av ett par ledamöter som arbetar med större frågor. Arbetsgrupperna varierar lite mellan åren, beroende på vilken sorts frågor som är aktuella. En viktig och tidsmässigt stor del av arbetet är kontakter och förhandlingar med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Under avtalsrörelsen och i samband med den lokala löneförhandlingen finns det en förhandlingsdelegation. Där sitter framför allt styrelseledamöter men ibland tar vi hjälp av andra, ofta före detta ledamöter. Förhandlingsdelegationen ansvarar för lokala förhandlingar med Region Värmland och deltar tillsammans med lokala ombud i klinikförhandlingar. Klinikombud och skyddsombud utses av läkarföreningens styrelse efter att val på respektive klinik har genomförts.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare