Hoppa till innehåll
Nyheter
Jourkompreglerna klara

Jourkompreglerna klara

Nu är de slutliga jourkompreglerna klara inför utbetalningarna som sker med start den 1 april. Västra Götalands läkarförening har hela tiden strävat efter att läkarna ska ges tid att lägga ut jourkompen som ledighet innan det sker tvångsutbetalningar. Läs vad som gäller här.
Nyhet
VGLF har drivit på möjligheten att få ut så mycket som möjligt av jourkompen i ledighet. Foto: Arkivbild

Hösten 2020 tecknade Sveriges läkarförbund ett nytt centralt löneavtal med Sveriges Kommuner och Regioner. I avtalet infördes en bestämmelse om utbetalning av innestående jourkomp som inte tagits ut i ledighet inom 12 månader från intjänandet. Den nya regeln skulle börja gälla 1 oktober 2021. Västra Götalandsregionen meddelade med anledning av detta att regionen avsåg att säga upp det lokala kollektivavtalet för att betala ut all innestående jourkomp äldre än 12 månader vid årsskiftet 21/22.

Västra Götalands läkarförening lyckades därefter förhandla fram ett övergångsavtal för de medlemmar i Västra Götalands läkarförening som är anställda i Västra Götalandsregionen. Det innebar att ingen jourkomp skulle betalas ut automatiskt förrän 1 oktober 2022. Efter ännu en våg med covid-19 i höstas, och svårigheter för verksamheterna att lägga ut kompensationsledighet, förhandlade Västra Götalands läkarförening fram datumet för automatisk utbetalning till 1 april 2023.

Timmar yngre än 12 månader

Västra Götalands läkarförening har varit drivande i att klargöra hur förläggning av jourkompledighet påverkar utbetalningar och saldon. Strävan har hela tiden varit att läkarna ska ges ytterligare tid att lägga ut jourkompen som ledighet innan det sker tvångsutbetalningar. Inte minst med tanke på medlemmar med stora jourkompsaldon.

Nu är det också klart vad som slutligen gäller för det lokala övergångsavtalet om jourkomp. Främst handlar det om tillämpningsanvisningarna inför de automatiska utbetalningarna av jourkomp som alltså sker med start den 1 april. 

Vi är väldigt nöjda med att det nu står klart att medlemmar som har stora jourkompsaldon som är intjänade de senaste 12 månaderna inte kommer drabbas av tvångsutbetalning i maj.

Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening

Det är glädjande att Västra Götalands läkarförening och Västra Götalandsregionen nu har enats om att intjänade timmar som är yngre än 12 månader inte kommer att betalas ut automatiskt. Även om timmarna överstiger 200. Det är alltså bara timmar äldre än 12 månader som omfattas av de automatiska utbetalningarna.  

– Vi är väldigt nöjda med att det nu står klart att medlemmar som har stora jourkompsaldon som är intjänade de senaste 12 månaderna inte kommer drabbas av tvångsutbetalning i maj, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening.

Löper året ut

De intjänade timmarna stäms av vid en särskild ”lönetömning” varje månad och den första utbetalningen sker i slutet av maj. Maximalt antal timmar som utbetalas är de tre första månaderna 100 timmar per månad. Från och med den 1 juli till och med den 31 december utbetalas maximalt 200 timmar per månad.  

Slutdatumet från tidigare överenskommelse, årsskiftet 23/24, då den nya regeln med 12 månaders innestående jourkompensation börjar gälla för alla kvarstår. Efter 1 januari 2024 ska bara jourkomp som är intjänad under det senaste året finnas kvar på kontot. 

Med anledning av de nya övergångsbestämmelserna har Västra Götalandsregionen lagt upp en sida med frågor och svar som är tillgänglig via Insidan hos VGR – följ den här länken för mer information.

Tänk på att du också kan löneväxla enligt Västra Götalandsregionens rutiner.


Fler nyheter


Omöjlig balansakt mellan primärvård och sjukhus

"En underbemannad primärvård förväntas göra mer med samma eller till och med mindre resurser, samtidigt som sjukhusen år efter år förväntas lösa ansträngda budgetar – motiverade av just den ofta knappt existerande omställningen till nära vård." Det skriver Jakob Nyhlén, …

Läkare varnar för ny vårdkris: ”Kan bli väldigt illa”

Svenska Dagbladet har ringt runt till flera regioner där läkare varnar för ännu en sommar med hård belastning. ”Det kan bli väldigt illa, dödsfall eller svåra vårdskador”, säger Emelie Hultberg, ordförande i Västra Götalands läkarförening.

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Nya regler för läkarnas dygnsvila börjar gälla den 1 februari 2024. Nu väntar ett stort arbete med att få ihop bemanning och schemaläggning.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare