Hoppa till innehåll

Den svenska modellen

Den här modulen handlar om den Svenska modellen. Den bygger på att det finns fackliga organisationer som tillsammans med arbetsgivarna reglerar frågor och löser problem på arbetsmarknaden.

 

Vad är den svenska modellen? Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och villkor. Detta är unikt för Sverige och viktigt att värna om genom fackligt engagemang! Utan kollektivavtal kommer frågor rörande arbetsmarknadens villkor regleras i lag, och anpassningen till olika branschers villkor hotas.

I Sverige har vi haft den här modellen sedan 1938, då det första kollektivavtalet tecknades av LO och SAF i Saltsjöbaden.

Arbetsgivaren och fackförbunden kommer tillsammans överens om viktiga frågor på arbetsplatsen. Till exempel frågor om lön, semester, pension och ledighet. När de är överens skrivs ett avtal tillsammans. Det kallas för kollektivavtal. Arbetsgivaren och fackförbunden bestämmer hur länge kollektivavtalet ska gälla. Kollektivavtalet gäller för alla på arbetsplatsen, även dem som inte är medlemmar. Men är du med i facket blir vi starkare. Då kan vi komma överens om ännu bättre avtal.

Läkarförbundet är ett Saco-förbund tillsammans med 19 andra förbund tillhör samtidigt OFR som är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation. OFR är uppdelat i olika förbundsområden, där Läkarförbundet utgör ett eget förbundsområde, vilket gör att förbundet har egen partsställning gentemot Sveriges kommuner och regioner och även på privat sektor gentemot Almega vårdföretagarna. För anställda akademiker inom statlig sektor är det Saco-S(förhandlingsorganisation) som förhandlar kollektivavtal med Arbetsgivarverket.

Ju fler medlemmar vi är och ju fler fackligt förtroendevalda vi har desto starkare är vi och kan göra fler aktiviteter, påverka mer och blir starkare i förhandlingar.

Lokalt förhandlar Läkarförbundets lokalföreningar lokala kollektivavtal gentemot arbetsgivaren, till exempel jour- och beredskapsavtal eller samverkansavtal. Inom statlig sektor ingår läkarförbundet i de lokala Saco-s-föreningarna som finns på varje myndighet/lärosäte.

Vad innebär partsställning? Rätten och mandatet att förhandla kollektivavtal för vårt avtalsområde (läkare). Läkarförbundet egen partsställning på central nivå gentemot SKR och lokalt har lokalföreningen partsställning gentemot regionen.

Du kan alltid vända dig till rådgivningen via telefon och e-post.

 


Gå vidare till nästa modul

Att vara fackligt förtroendevald kan betyda olika saker och det finns olika roller – men vad är skillnaden? Nu är det dags att reda ut rollerna och vad som skiljer dem åt. Vi beräknar att nästa modul tar 30 minuter att genomföra.