Hoppa till innehåll

Vår fackliga verklighet

I den här modulen får du lära dig om organisationens struktur och olika funktioner inom förbundet. Det kommer att underlätta för dig att förstå din roll och plats i organisationen, samtidigt som du kan avgöra var du ska vända dig för att få svar på en viss fråga.

Vår organisation

Sveriges läkarförbund är uppdelat i olika undergrupper med delföreningar och kanslier, där vi alla är del av förbundet och existerar under samma stadga.

Det är Läkarförbundets stadgar som bestämmer hur vi ska organisera oss och hur de olika organen ska samverka och representeras.

 

Delegationer och råd arbetar på delegation av Förbundsstyrelsen (du kan läsa mer om de olika råd och delegationerna genom att trycka på namnet):

Läkartidningen och Lipus (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården) är dotterbolag till Läkarförbundet.

Läkarförbundets kansli

Kansliet består av cirka 60 tjänstemän med kompetenser inom juridik, kommunikation, service, ekonomi med mera. Tjänstemännen har som uppdrag att stötta förtroendevalda i organisationen på olika sätt.

OBS! Kom ihåg att vi, trots att vi är uppdelade i olika undergrupper, är en del av Läkarförbundet och lyder under förbundets stadgar. 

Kansliet lyder under förbundsdirektören som i sin tur är direkt underställd Förbundsstyrelsen. På kansliet finns, utöver staben, fyra olika avdelningar. Nedan får du en inblick i de uppgifter avdelningarna hanterar.

Arbetsliv och juridik (AJ)

Denna avdelning kommer du som förtroendevald arbeta närmast. Avdelningen håller i din fackliga utbildning och stödjer lokalföreningarnas arbete vid behov.

 • Förhandlar centrala kollektivavtal
 • Driver arbetsrättsliga processer på central nivå
 • Stödjer medlemmar i anmälningsärenden och ansvarsärenden
 • Stödjer förbundets skyddsombud
 • Ger juridisk rådgivning till medlemmar, 08-790 35 10

Du som förtroendevald har ett direktnummer till rådgivningen, 08-790 35 20

Politik och profession (PP)
 • Besvarar remisser
 • Ger rådgivning i utbildnings och professionsfrågor till medlemmar, 08-790 33 75
 • Utför policyarbete
Verksamhetsstöd (VS)
 • Medlemsvård och -fakturering
 • Ekonomi inklusive kapitalförvaltning
 • IT – infrastruktur och projekt
 • Fastigheter och fritidsfastigheter
 • Reception, växel och konferens
 • Föreningsekonomi och -administration
 • Medlemsadministration, 08-790 35 70
Kommunikation (KOM)
 • Extern- och internkommunikation
 • Annonsering och marknadsföring
 • Medlemsrekrytering
 • Opinions- och påverkansarbete
 • Pressarbete och mediekontakter
 • Digitala kanaler, webbnätverk, sociala mediekanaler

Att organisera sig inom lokalföreningen

Som ny i rollen som fackligt förtroendevald dyker det naturligt upp en mängd frågor. Det är viktigt att vara trygg i rollen då det underlättar det fackliga uppdraget – att både se möjligheter, men även veta sina begränsningar.


Kontakta din lokalförening för att få svar på frågor som är viktiga för dig att känna till: Har alla medlemmar en förtroendevald som representerar dem? Vem företräder jag? Vilket förhandlingsmandat har jag? Hur matchar vi arbetsgivarens organisation? (du kan kopiera frågorna och skicka till din lokalförening)


 

Läkarförbundets stadgar

– vårt existensberättigande

Paragrafen nedan inleder förbundets stadgar och beskriver Läkarförbundets övergripande syfte. Den berättar varför vi existerar och vad du som förtroendevald arbetar för.


§ 1 Sveriges läkarförbund, som är läkarnas fackliga sammanslutning, har till uppgift att upprätthålla en god och värdig anda inom kåren, att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen, att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen och att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling. ​


 

Lokalföreningens stadgar

Även din lokalförening har egna stadgar som reglerar vad föreningen gör och hur föreningen organiseras.


Känner du till din lokalförenings stadgar? Din lokalförening har egna stadgar som beskriver ditt uppdrag och relationen med Läkarförbundet. Den ligger vanligtvis på lokalföreningens webbplats. Finns den inte där kan föreningen skicka den till dig.


 

Gå vidare i utbildningen

På nästa sida pratar vi om den Svenska modellen