Hoppa till innehåll

"Tillsammans blir vi starkare än summan av var och en"

Björn Zackrisson är urolog och egenföretagare. Han tycker att det är viktigt med mångfald av verksamheter inom vården och anser att privatvården kompletterar den offentliga vården genom hög tillgänglighet, effektivitet och kontinuitet.

Björn Zackrisson, medlem i Sveriges läkarförbund och Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)

”Det bästa med sitt yrke är känslan att gör nytta”

Björn valde att bli läkare efter att ha inspirerats av unga läkare i Lysekil där han arbetade som vaktmästare på Lasarettet. Det bästa med sitt yrke är känslan att göra nytta, menar Björn.

– Friheten att bestämma själv, lägga upp arbetsdagen och kunna påverka och förbättra omhändertagandet av mina patienter är det bästa med att vara egenföretagare. Att kunna hjälpa människor som bär på en oro eller sjukdom och göra det bästa för dem säger Björn Zackrisson.

Möjligheterna att verka privat inom den offentligt finansierade vården ifrågasätts direkt eller indirekt. Nationella taxan föreslås avskaffas och vårdvalen har gradvis urholkats genom uteblivna uppräkningar som motsvarar ökade kostnader.

– Det känns angeläget att Läkarförbundet och SPLF driver dessa frågor och därför är jag också medlem säger Björn Zackrisson. 

Tillsammans blir vi starkare än summan av var och en.

 

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En facklig framgång

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen av medlemmen snabbt hävas.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara Altino är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En facklig framgång

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, fanns pengarna på kontot inom tre arbetsdagar.

Medlem i Läkarförbundet

”Det blir mycket enklare att lyckas med karriären”

Douglas Sematimba
ST-läkare

Douglas Sematimba vet hur lång resan är till en svensk läkarlegitimation och vad som förenklar vägen dit.

”En bra arbetsmiljö för läkare innebär en patientsäker vård”

Taymaz Foladi
Specialist i allmämedicin

Genom att vara medlem i Läkarförbundet vill Taymaz Foladi förbättra förutsättningarna för läkarna – och samtidigt vården för patienterna.

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Victoria Svedung Wettervik
Vikarierande legitimerad underläkare

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjorde att Victoria gick med i Läkarförbundet.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare