Hoppa till innehåll

"Tillsammans blir vi starkare än summan av var och en"

Björn Zackrisson är urolog och egenföretagare. Han tycker att det är viktigt med mångfald av verksamheter inom vården och anser att privatvården kompletterar den offentliga vården genom hög tillgänglighet, effektivitet och kontinuitet.

Björn Zackrisson, medlem i Sveriges läkarförbund och Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)

”Det bästa med sitt yrke är känslan att gör nytta”

Björn valde att bli läkare efter att ha inspirerats av unga läkare i Lysekil där han arbetade som vaktmästare på Lasarettet. Det bästa med sitt yrke är känslan att göra nytta, menar Björn.

– Friheten att bestämma själv, lägga upp arbetsdagen och kunna påverka och förbättra omhändertagandet av mina patienter är det bästa med att vara egenföretagare. Att kunna hjälpa människor som bär på en oro eller sjukdom och göra det bästa för dem säger Björn Zackrisson.

Möjligheterna att verka privat inom den offentligt finansierade vården ifrågasätts direkt eller indirekt. Nationella taxan föreslås avskaffas och vårdvalen har gradvis urholkats genom uteblivna uppräkningar som motsvarar ökade kostnader.

– Det känns angeläget att Läkarförbundet och SPLF driver dessa frågor och därför är jag också medlem säger Björn Zackrisson. 

Tillsammans blir vi starkare än summan av var och en.

 

Medlem i Läkarförbundet

”Det blir mycket enklare att lyckas med karriären”

Douglas Sematimba
AT-läkare

Douglas Sematimba vet hur lång resan är till en svensk läkarlegitimation och vad som förenklar vägen dit.

”En bra arbetsmiljö för läkare innebär en patientsäker vård”

Taymaz Foladi
ST-läkare

Genom att vara medlem i Läkarförbundet vill Taymaz Foladi förbättra förutsättningarna för läkarna – och samtidigt vården för patienterna.

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Victoria Jansson
AT-läkare

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjort att Victoria Jansson valt att gå med i Läkarförbundet.

Regionens beslut hade tvingat privatläkare att slå igen

En facklig framgång

Region Stockholm beslöt att ta bort ”fria nyttigheter” för sina taxeläkare, men beslutet revs upp efter att Läkarförbundet och Privatläkarföreningen gick in och hjälpte cirka 60 taxeläkare skriva en överklagan. Resultatet får betydelse för läkare i hela landet.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara Altino är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

18 månadslöner och extra pensionsavsättning efter lyckad förhandling

Exempel från medlemsrådgivningen

Efter ett felaktigt omplaceringsbeslut ville arbetsgivaren ge läkaren 12 månadslöner i kompensation. Med hjälp av Läkarförbundets ombudsman förhandlades detta upp till 18 månadslöner och en extra pensionsavsättning.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar