Hoppa till innehåll

”Det bästa med att vara egenföretagare är friheten”

Felix Cullin är ögonspecialist och egenföretagare. Han har fått god hjälp av Läkarförbundets medlemsrådgivning när han började arbeta privat men han även fått hjälp av förbundets jurister i samband med avtalstecknande och upphandlingar.

Felix Cullin, medlem i Sveriges läkarförbund och Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)

”Fackligt engagemang”

– Jag har fått stöd av både Sveriges läkarförbund och Svenska Privatläkarföreningen (SPLF) i olika ärenden. Tidigare var jag inte varit speciellt intresserad av fackligt engagemang, men efter att ha deltagit på SPLF:s årsmöten blev jag inspirerad. Varje gång vi träffas, känner jag hur kul även andra kollegor tycker det är att driva och utveckla sin egen verksamhet som läkare säger Felix Cullin.

Felix ville bli läkare eftersom han alltid haft ett intresse för människor, teknik och naturvetenskap. Alla tre delar är centrala i hans arbete som ögonläkare. Variationen mellan medicinsk behandling och kirurgi. Det är många patientmöten och som privat ögonläkare har han hög kontinuitet och lär känna sina patienter väl.

– Friheten är det bästa med att vara egenföretagare. Det är lätt att utveckla och förbättra samt att man själv styr över verksamheten och arbetstiderna. Inga onödiga möten säger Felix Cullen.

”Bra stöd av medlemsrådgivningen”

Att vara medlem i både Läkarförbundet och SPLF* har gjort att han haft bra stöd av medlemsrådgivningen när han skulle starta egen verksamhet men även i olika avtals- och upphandlingsfrågor. Via SPLF har Felix kommit i kontakt med andra privata läkare och fått både tips och inspiration, hur han kan utveckla sig själv och sin verksamhet.

*Som yrkesverksam medlem i Läkarförbundet tillhör du också en lokalförening och en yrkesförening. SPLF är yrkesföreningen för dig som privatläkare och driver egen verksamhet.

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En facklig framgång

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen av medlemmen snabbt hävas.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara Altino är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En facklig framgång

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, fanns pengarna på kontot inom tre arbetsdagar.

"Det bästa sättet om man är missnöjd är att engagera sig."

Louise Karlsson
ST-läkare

Ur mitt perspektiv är Läkarförbundet en plattform där jag kan driva frågor som jag tycker är viktiga och som intresserar mig. När förbundet driver frågor gemensamt ger det tyngd.

”En bra arbetsmiljö för läkare innebär en patientsäker vård”

Taymaz Foladi
Specialist i allmämedicin

Genom att vara medlem i Läkarförbundet vill Taymaz Foladi förbättra förutsättningarna för läkarna – och samtidigt vården för patienterna.

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Victoria Svedung Wettervik
Vikarierande legitimerad underläkare

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjorde att Victoria gick med i Läkarförbundet.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare