Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

"Bara för att man arbetar på en liten professionsstyrd sjukvårdsenhet är man inte ensam"

Ingrid Synnerstad är docent i hudsjukdomar. Det bästa med att vara egenföretagare är att hon styr över sin vardag och får ägna sig åt de saker som hon är utbildad för.

Ingrid Synnerstad, medlem i Sveriges läkarförbund och Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)

”Självklart att vara medlem”

– För mig är det självklart att vara medlem i Sveriges läkarförbund och Svenska Privatläkarföreningen (SPLF) eftersom jag som egenföretagare behöver kunna vända mig till en samlad och kompetent instans som medlemsrådgivningen. Och som vid behov kan företräda mig, erbjuder kompetensutveckling, kollegial samverkan, trygghet och gemenskap.

Ingrid ville bli läkare för att hon gillar att arbeta med människor, att försöka göra något bra för någon annan och för att hon är intresserad av naturvetenskap och medicinsk forskning.

Det är viktigt att komma ihåg att bara för att man arbetar på en liten professionsstyrd sjukvårdsenhet är man inte ensam, vilket en del kollegor och egenföretagare tror säger, Ingrid Synnerstad.

Att SPLF arbetar för att öka möjligheterna för kollegor att arbeta i småskalig professionsstyrd vård och för att denna arbetsform ska vara trygg och långsiktig och är något som Ingrid tycker är viktigt.

Läkarförbundet och SPLF erbjuder juridisk rådgivning, utgör ett kollegialt nätverk och bollplank i olika frågor, främjar och bevakar den småskaliga professionsstyrda vårdens intressen säger Ingrid Synnerstad.

”Stödet i medlemsrådgivningen”

Det var tack vare stödet i medlemsrådgivningen som gjorde att Ingrid vågade starta en klinik. Hon hade en massa frågor om hur hon skulle tänka, hur budgivning går till, ekonomi och inte minst huruvida nationella taxan skulle leva kvar (vilken den fortfarande gör).

Jag fick många kloka, nyttiga och strategiska råd och dessutom uppmuntran och mod att våga ta steget och satsa på att bli egenföretagare inom sjukvård. Det är jag väldigt glad för idag säger Ingrid Synnerstad.

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En facklig framgång

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen av medlemmen snabbt hävas.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara Altino är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En facklig framgång

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, fanns pengarna på kontot inom tre arbetsdagar.

Medlem i Läkarförbundet

”Det blir mycket enklare att lyckas med karriären”

Douglas Sematimba
ST-läkare

Douglas Sematimba vet hur lång resan är till en svensk läkarlegitimation och vad som förenklar vägen dit.

”En bra arbetsmiljö för läkare innebär en patientsäker vård”

Taymaz Foladi
Specialist i allmämedicin

Genom att vara medlem i Läkarförbundet vill Taymaz Foladi förbättra förutsättningarna för läkarna – och samtidigt vården för patienterna.

"Bättre förutsättningar med hjälp av facket"

Victoria Svedung Wettervik
Vikarierande legitimerad underläkare

Forskning, utbildning och lön. Det är några av de frågor som gjorde att Victoria gick med i Läkarförbundet.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare