Hoppa till innehåll

Ersättning för jour och beredskap

Kollektivavtal

Ersättning för jour och beredskap för läkare, Norrbottens läns landsting

Tid och plats
2/10, 2/11 och 16/11 2005, Landstingets kansli, Luleå.
Parter

Norrbottens Läkarförening:
Robert Svartholm, Mats Angerud (2/10), Greg Lalor-Olsson (2/11)

Norrbottens läns landsting:
Ingrid Stridfeldt personalchef, Anette Sundström

§ 1 Justerare

Till att jämte personalchef Ingrid Stridfeldt justera protokollet utses Robert Svartholm

§ 2 Ersättning vid jour och beredskap
Arbetsgivaren har kallat till förhandlingar i nämnda ärende.

§ 3 Överenskommelse
Efter enskilda och gemensamma överläggningar enas parterna om att teckna nytt lokalt kollektivavtal från 1 januari 2006 med en ömsesidig uppsägnings-tid av 3 månader.

§ 4 Innehåll
att ersättning för arbete som fullgjorts under jour och beredskap (Se speci-     albestämmelser, Läkare) från 17.00 fredagar – 07.00 måndag ska vara 2,0

att ersättning för arbetad tid vid storhelgerna jul, nyår, påsk, pingst och midsommar ska vara 3,0

att ersättning för arbete med kort varsel, akut frånvaro 24 timmar eller mindre, ska vara avtalad ersättning gånger 2,0

att ersättning för arbetad tid vid storhelger, med kort varsel och akut från-varo 48 timmar eller mindre, ska vara 5,0

att överenskommelse om ersättning för arbete vid kort varsel kan omför-handlas eller sägas upp med 1 månads uppsägningstid.

§ 5 Avslut
Förhandlingarna förklaras avslutade.
Anette Sundström
vid protokollet
Justeras  / 2005  Justeras  / 2005

Ingrid Stridfeldt    Robert Svartholm

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare