Hoppa till innehåll
Nyheter
Fullspäckad vecka i Almedalen

Fullspäckad vecka i Almedalen

Samtalen Läkarförbundet förde under Almedalsveckan 2023 sträckte sig över en rad frågor som berör läkare och deras vardag men också den politiska styrningen av vården.
Nyhet
Bild från livesändning som finns tillgänglig på Youtube

Ska vården förstatligas, vad innebär det? Hur skapar vi kollektivavtal som är attraktiva för de unga läkarna, hur tacklas vårdplatsbristen och hur hjälper vi barn på flykt? Det var några av de frågeställningar som besvarades av kunniga paneler under seminarier som arrangerades av Läkarförbundet och delföreningar.

I efterhand går det att ta del av inte mindre än 10 stycken livesända seminarier från Slottsterassen i Visby. Alla seminarier finns tillgängliga här och på Läkarförbundets Facebooksida.

Följande delföreningar anordnade välbesökta och lyckade seminarier:


Fler nyheter


Gotland får dispens för dygnsvila

Gotland är den första regionen som får dispens för de nya reglerna kring dygnsvila. Läkare inom två verksamheter vid Visby lasarett beviljas undantag. Bristen på läkare på ön är ett viktigt skäl till beslutet.
Nyheter


Dagens Medicin debatt: Vi som arbetar i vården behöver tolken

Regionstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om att införa tolkavgifter i sjukvården som ett incitament för att fler ska lära sig svenska. Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund befarar att fler regioner ska följa efter och vill varna för att tolkavgifter …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare