Hoppa till innehåll
Nyheter
Nyhetsbrev Oktober 2022

Nyhetsbrev Oktober 2022

Hösten har kommit en bra bit på väg, träden har skiftat färg och är nu vackert gula, röda samt orange även med visst grönt inslag som dröjer kvar. Vi har också skiftat politisk ledning. Den nya ledningen med sitt Tidöavtal ger signaler om att man har för avsikt att i åtminstone till att börja med, vill luckra upp de 21 regionernas totalitära egenstyre. Vi får hoppas att man från statens/regeringens håll börjar styra regionerna i samband med de stora statsbidrag som man strösslar över dem. Det vill säga ställer krav på vad bidragen skall gå till och inte tillåter att de ramlar ned i regionernas stora svarta hål.
Nyhet
Nyhetsbrev

Trots dessa miljardbidrag så rapporterar region efter region ökande köer både till operation och mottagningar. Återkommande skyller man på den tidigare pandemin samt personalbrist både avseende läkare samt sköterskor. Detta faktum hindrar dock inte att man fortsätter att anställa administrativ personal i stor mängd, oklart om man från regionledningens sida tänker sig att mer papper och byråkrati skall lösa köproblemen. Enligt ekonomifakta så finns det c:a 5 500 regionpolitiker och över 45 000 tjänstemän på våra 21 regioner. En liten, kanske elak tanke, hur vore det om de halverade dessa numerärer eller tog bort dem helt och istället använde pengarna för deras löner och anställde personal med patientnära arbete…

LOL-förhandlingar

Avtalsförhandlingen med SKR avseende LOL- och LOF-avtalen för 2023 har startat. Skall enligt plan vara klar senast i början av december. Parallellt med detta så pågår även möten avseende vidareutredningen av NSS som Åsa Himmelsköld och hennes två utredningssekreterare Dominika Jansson och Thomas Wiberg Parker har fått i uppgift av förre socialministern Lena Hallengren att titta på. I utredningsdirektiven så anges att SKR, SLF/SPLF (LOL) och Fysioterapeuterna (LOF) skall konsulteras/vara diskussionspartner. Vi har haft ett möte och har nästa inplanerat i början av december. Utredningen skall vara klar senast maj 2023.

Medlemsförmåner

Setterwalls, bägge byråerna har jurister med god erfarenhet och hur man hanterar problem med regionerna. Hur du får reda på kostnader per timme och annan relevant information redovisas på vår hemsida.

Vi har även avtal med HR funktion, där ni bland annat kan få hjälp med att skriva anställningsavtal samt lösa eventuella arbetsrättsliga problem samt övriga HR frågor. Sedan i september så har vi även avtal med Curoflow som erbjuder ett digitalt verktyg för bland annat anamnesupptagning, videomöten, tidsbokning och betaltjänst. Läs mer på vår hemsida.

Ekonomi- och skatterättskurs

Den återkommande ekonomikursen i december har några få platser kvar, för de medlemmar i SPLF som inte gått den, passa på och anmäl er - först till kvarn. Läs mer och anmäl dig här.

Representantskap / medlemsmöte

Vi ses för dem som vill, på vårt representantskap lördagen den 3/12. Liksom förra året kan alla delta digitalt. Jag kan utlova spännande ämnen och torde ha något att rapportera både om NSS samt avtalsförhandlingen för 2023. Läs mer och anmäl dig här.

Thomas Anderson, Ordf SPLF


Fler nyheter


Höjt rättsskydd i Folksams ansvarsförsäkring

Många av våra medlemmar har sina försäkringar via Folksam. Rättsskyddsdelen i våra ansvarsförsäkringar täcker ett belopp på upp till 10 pbb, vilket fortsatt kommer att vara vad som gäller i…
Övriga nyheter

Ordförande har ordet - December 2022

”Äntligen” utropar jag liksom Gert Fylking traditionsenligt brukade göra, när ständige sekreteraren för SA tillkännagav nobelpristagaren i litteratur. Nu har vi tillsammans med fysioterapeuterna efter mycket segdragna förhandlingar med SKR kommit fram till ett nytt avtal för LOL/LOF, idag torsdag …
Nyhetsbrev

Webcert - skicka digitala intyg kostnadsfritt

Webcert gör det möjligt att skapa digitala intyg. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Instruktioner för hur du ansluter dig till…
Övriga nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare