Hoppa till innehåll
Nyheter
Nyhetsbrev S-SPLF December 2021

Nyhetsbrev S-SPLF December 2021

Nyhet
Stockholms nyhetsbrev

Kammarrätten avslog regeländringar för fria nyttigheter inom LOL

Kammarrätten avslog Region Stockholms överklagan avseende regeländringar för fria nyttigheter i en dom från 16 december. För bakgrund se : https://slf.se/privatlakarforeningen/nyheter/framgang-i-kammarratten/

Domen kan formellt överklagas i ännu en instans, Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi återkommer om så blir fallet dock bedömer vi att sannolikheten är låg.

Revisioner bedrivna av Region Stockholm

Tyvärr så har våra psykiaterkollegor förlorat målet i högsta Förvaltningsrätten avseende bland annat krav på att skicka in icke avidentifierade journaler för granskning och hålla inne läkarnas ersättning. Detaljer här: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/11/inget-gehor-for-taxelakare-som-inte-vill-lamna-ut-identifierbara-journaler/

Vårdval och taxeläkare

Som tidigare meddelats har ensidigt beslutats att inte inkludera Vårdval i våra regelbundna möten med förvaltningen. Ett brev har nu skickats till nytillträdde hälso- och sjukvårdsdirektören Anders Ahlsson där vi poängterar vikten av att ett forum återupprättas avseende specifika vårdvalsfrågor. Dessa går förlorade i det så kallade Branschrådet.

I en nyligen publicerad intervju i Läkartidningen utvecklar Anders Ahlsson tankar kring bland annat taxeläkares framtid. https://lakartidningen.se/aktuellt/podd/2021/12/ny-halso-och-sjukvardsdirektor-lakarna-pa-taxan-ska-inte-tas-bort/

I ytterligare en artikel så tas frågan upp om taxeläkare motarbetas av region Stockholm: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/11/taxelakare-i-stockholm-kanner-sig-motarbetade-av-regionen/

Intet nytt gällande covidvaccination dos 3 för vårdpersonal i öppenvården

Det är angeläget att personal inom sjukvård får tredje vaccinationsdosen så tidigt som möjligt. Detta har tagits upp inom Branschrådet i RS. Styrelsen har poängterat detta i ett Samverkans- och avstämningsmöte för S-SPFL och Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen den 15 december. Förvaltningens tjänstemän är vår ingång till förvaltningen och vi anser att de har ansvar att se till att sjukvårdspersonal inkluderande privatvården får ingå i ett exempelvis ett separat vaccinationsspår. Något sådant är dock inte planerat i nuläget.

Förbundsstyrelsen

Privatläkare har tidigare haft representation i Läkarförbundets styrelse fram till i år. Vår förre ordförande Sven Söderbergs mandat gick ut i år. Vid fullmäktige 10 - 11 november 2021 hade SPLF som förslag att nuvarande ordförande Thomas Anderson skulle väljas in. Så blev inte fallet, men däremot valdes Sven Söderberg in i valberedningen till förbundsstyrelsen.

Årsmöte S-SPLF måndag 31 januari 2022 kl. 18:00

Årsmötet kommer att hållas digitalt. Kallelse kommer och övriga handlingar kommer att skicka via mail. Du kan redan nu anmäla dig till mötet via den här länken:

S-SPLF:s Årsmöte 2022

Styrelsen för S-SPLF önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen S-SPLF

  • Hannu Määttänen, Ordförande
  • Rumiana Zlatewa-Cuenca, Vice ordförande
  • Katrin Rönnberg, Sekretare
  • Mattias Jangard, Ledamot
  • Richard Müller-Brunotte, Ledamot
  • Björn Zackrisson, Ledamot
  • Mikael Machado, Ledamot

Fler nyheter
Nyhetsbrev S-SPLF december 2023

Mycket pågår kring de mindre privata vårdgivarnas framtid i Sverige. Vi vill uppmuntra medlemskap i både SPLF ( Sveriges Privatläkarförening) och S-SPLF ( Stor Stockholms Privatläkarförening ) med associerade Servicebolag. Enade är vi starkare! Glöm inte heller S-SPLF årsmöte måndag …
Stockholms nyhetsbrev
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare