Hoppa till innehåll
Nyheter
Nyhetsbrev SPLF Maj 2022

Nyhetsbrev SPLF Maj 2022

Här nere i södern så känns vädret som om vi närmar oss sommaren. Häromdagen gick jag en promenad i min stadsnära skog. Det var gigantiska mattor av vitsippor mellan träden, en hel del med ramslök hittade jag, fåglarna kvittrade, allt kändes ljuvligt. Konstaterar att vi är priviligierade här i Sverige. Sedan kommer jag hem till nyheterna, ser fasansfulla bilder från Ukraina, inser ännu mer hur bra vi har det. Nyheterna rapporterar om hur systematisk desinformation sprids från Putins Ryssland i ett försök att splittra och förvirra omvärlden. Tyvärr så har våra 21 regioner också sedan en längre tid använt sig av desinformation som vapen i sitt sina försök att få bort LOL/taxan.
Nyhet
Nyhetsbrev
Vitsippor i skogen
Foto: Hendrik Morkel

Regionernas desinformation

Som rumpnissarna sa: Vafö gör di på dette viset? Sannolikt är förklaringen att regionpolitikerna och tjänstemännen är frustrerade. De har allt sedan 1994 då LOL infördes, försökt få bort oss. Flera utredningar har under årens lopp föreslagit samma men det från regionerna önskade resultatet har uteblivit. Den senaste utredningen i raden var Anna Nergårdhs (AN) utredning. Men jag understryker, AN:s utredning har inte, absolut inte framlagts till regeringen för ett beslut. Så länge, nu 2 år senare som det inte finns något beslut om någon nedläggning är det LOL lagen som gäller. Det innebär att de som vill sälja eller köpa sina etableringar har rätt att göra så! Vi får dagligen mail från medlemmarna runt om i Sverige, där de anger att regionerna hävdar att man efter 2022 inte längre kan sälja eller köpa en etablering. Detta är en ren och förbannad lögn!

Vi vill ha hjälp att få reda på vilka regioner som skriver detta på sina hemsidor alternativt att ni får denna information från enskilda tjänstemän (vi tar gärna emot namnen på dessa). Hör av er till Johnny på kansliet. I samband med förhandlingarna med SKR avseende NSS har vi påpekat detta och uppmanat SKR att ta aktuella regioner i örat, men fått beskedet att alla 21 är självbestämmande och avgör själva om de vill fortsätta med sin lögnaktiga desinformation…

Förhandlingar med SKR

Vårens avtalsförhandling med SKR om 2023 års taxeuppräkning har tillfälligt pausats då socialdepartementet istället ville börja utreda det partsgemensamma förslaget NSS. Så vi övergick till att fördjupa diskussionerna om det istället. Initialt angav socialdepartementet för 1 månad sedan att utredningen av NSS skulle ske internt där, men sedan dess har socialministern tillsatt en extern utredare - Åsa Himmelsköld. Huruvida vi får bli del av den utredningen är oklart i skrivande stund.

Taxans indexering

Som ni vet så blev det 2,3 % i generellt påslag 2022 på taxan. I början av januari i år så kom förhandlingarna mellan SKR på ena sidan och LOL/LOF på den andra, avseende avtalet 2023 igång. Undertecknad sitter som part direkt med i dessa förhandlingar tillsammans med Mia Wallgren (AJ) och Ylva Sandström (förbundsstyrelsen) efter mandat från förhandlingsdelegationen. Vi kommer att träffas digitalt med SKR, 2 ggr/mån under våren.

Hr-konsult

Som ni läste i förra nyhetsbrevet så har ni möjlighet att anlita Koncept HR för HR frågor till ett rabatterat pris.

Webcert

På fullmäktige informerade vi om arbetet gentemot Inera och deras ohemula prisbild för Webcert gentemot små privata vårdgivare. Följande gäller för Webcert tillsvidare:

Webcert Fristående – inlogg e-leg, årsabonnemang o kr*

*Inera omarbetar abonnemangsavgiften för användning av Webcert med e-legitimationsinloggning. Tills vidare debiteras därför ingen abonnemangsavgift.

Jag utlovade i tidigare nyhetsbrev en het höst och vår, så här långt finns det inget som motsäger den analysen. Finns alltså skäl att återkomma med rapporter om det aktuella läget, tills nästa gång önskar jag er alla en skön och varm vår.

Thomas Anderson, Ordf SPLF


Fler nyheter




Nyhetsbrev S-SPLF december 2023

Mycket pågår kring de mindre privata vårdgivarnas framtid i Sverige. Vi vill uppmuntra medlemskap i både SPLF ( Sveriges Privatläkarförening) och S-SPLF ( Stor Stockholms Privatläkarförening ) med associerade Servicebolag. Enade är vi starkare! Glöm inte heller S-SPLF årsmöte måndag …
Stockholms nyhetsbrev
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare