Hoppa till innehåll
Nyheter
SPLF – Nyhetsbrev november 2023

SPLF – Nyhetsbrev november 2023

Senhöst med rena vintertoner är närvarande även i södra Sverige. Det är mörkt, kallt och blött men än så länge snöfritt. Lika ogästvänligt som vårt väder ter sig blir omvärlden allt mer kaotisk. Ryssland och Putins angreppskrig på Ukraina har nu snart pågått i 1 år och 9 månader. För drygt 5 v sedan så angrep terrororganisationen Hamas civila israeler i sitt närområde. De mördade samt kidnappade mer än 1300 barn och vuxna. Konflikten växer och det är högst oklart hur det kommer att sluta. Med tanke på vår omvärld kanske det ter sig futtigt att belysa vad som händer i vårt närområde.
Nyhet
Nyhetsbrev

Vi har som ni vet en lågintensiv konflikt med SKR och regionerna där region Stockholm sticker ut. Senast såg de till att göra sig av med 3 neurologer på taxan, innan dess hade de eliminerat alla psykiatriker på taxan i Stockholm. Enligt rapporter från kollegor i övriga regioner så är det tämligen stillsamt för närvarande i dessa.

Åsa Himmelskölds utredning

SPLF är remissinstans för Åsa Himmelskölds utredning och SPLF och SLF har lämnat våra synpunkter. De svar som inkommit och går att läsa förefaller inte odelat positiva till utredningens förslag, inte ens SKR där bl.a. Moderaterna och KD har reserverat sig.

Som vanligt så börjar en del regioner ta ut segern i förskott, men jag vill understryka att någon nedläggning med början 2025 som föreslagits existerar inte. Så man kan fortsatt köpa och sälja sina etableringar oavsett vad er lokala region påstår. De är också skyldiga att annonsera åt er om ni vill sälja.

Taxan

Många samtal kommer in till oss från oroliga medlemmar som undrar vad som kommer att ske med taxan. Tyvärr är vår kristallkula en smula grumlig så vi inte ge några absoluta prognoser om framtiden. Men det har varit lite berg och dalbana de senaste 10 - 12 åren och alltid slutat med att det har rullat på som vanligt. Det finns väl skäl att tro att detta upprepar sig. Det pågår en utredning om regionernas framtid, den skall vara klar 2025, sannolikt kommer inga beslut om taxans framtid att tas före den utredningen är klar. Vi fortsätter vårt påverkansarbete oförtrutet.

Vi har för närvarande ett 3 årigt avtal med SKR (3% påslag innevarande år) som skall skrivas upp med 2,9% från 1/1 - 2024. De nya ersättningsnivåerna skall skickas ut till regionerna i god tid innan årsskiftet.

Övrigt

Starta eget-kurs

SPLF:s styrelse höll en kurs den 25/9 för allmänläkarkollegor som vill starta eget. Kursutvärderingen gav oss höga betyg och redan önskemål om ny kurs nästa år, vi fortsätter samarbetet med DLF om detta.

Ekonomi- och skatterättskurs

Ekonomikursen går av stapeln den 1/12 och är som tidigare år fullsatt. Välkomna att anmäla er igen nästa år!

Repskap

Lördag den 2 december har vi vårt repskap, där alla som vill kan delta digitalt. Blir ett fullmatat program och även en spännande gästföreläsare. Läs mer och anmäl dig här. Varmt välkomna!


Fler nyheter
Nyhetsbrev S-SPLF december 2023

Mycket pågår kring de mindre privata vårdgivarnas framtid i Sverige. Vi vill uppmuntra medlemskap i både SPLF ( Sveriges Privatläkarförening) och S-SPLF ( Stor Stockholms Privatläkarförening ) med associerade Servicebolag. Enade är vi starkare! Glöm inte heller S-SPLF årsmöte måndag …
Stockholms nyhetsbrev
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare