Hoppa till innehåll

Medlem fick 18 månadslöner och extra pensionsavsättning efter lyckad förhandling

Efter ett felaktigt omplaceringsbeslut ville arbetsgivaren ge läkaren 12 månadslöner i kompensation. Med hjälp av Läkarförbundets ombudsman förhandlades detta upp till 18 månadslöner och en extra pensionsavsättning.

En läkare med lång karriär som specialist bakom sig hade efter en IVO-anmälan blivit omplacerad med förändrade arbetsuppgifter. Medlemmen ansåg att detta var gjort på felaktiga grunder och hörde av sig till sin lokala läkarförening.

En lokal förhandling hölls mellan arbetstagare och arbetsgivare, som slutade i oenighet. I samråd med Läkarförbundet begärdes då en central förhandling.

– När en arbetsrättslig tvist hamnar på central nivå får du som medlem stöd av Läkarförbundets ombudsmän eller jurister. På central nivå är det vi som förhandlar med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att hitta en lösning mellan dig och din arbetsgivare, säger Läkarförbundets ombudsman.

Frågan i det här fallet var om arbetsgivaren hade rätt att genomföra en icke tidsbegränsad omplacering på grund av en IVO-anmälan som fortfarande var under behandling och svaret är tydligt – nej, det är en oprövad fråga.

När det är skarpt läge backar vi dig som medlem

Läkarförbundet bedömde att ett omplaceringsbeslut av det här slaget är mot reglerna. Åtgärden likställdes med ett avsked och medlemmens ombudsman förde fram tydliga argument till arbetsgivarparten SKR. I det här fallet kunde Läkarförbundet förhandla fram en tillräckligt bra helhetslösning som accepterades av såväl medlemmen som av arbetsgivaren.

– Anställningen avslutades och vår medlem fick 18 månadslöner och extra pensionsavsättning. Vår bedömning var att en domstolsförhandling inte skulle bli mer positivt för medlemmen och rekommendation blev därför att lämna den centrala förhandlingen i enighet, Läkarförbundets ombudsman.

Om du redan är medlem kan du kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning, telefon: 08-790 35 10 eller mejl: medlemsradgivningen@slf.se.

För att få individuellt stöd måste du varit yrkesverksam medlem i Läkarförbundet i minst sex månader. Läs mer om individuellt stöd.

Löneskulden avskrevs tack vare förbundet

En facklig framgång

En läkare fick en felaktig löneutbetalning och arbetsgivaren krävde pengarna tillbaka. Läkarförbundets ombudsman hjälpte medlemmen, som hade handlat i god tro, och skulden avskrevs.

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En facklig framgång

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen av medlemmen snabbt hävas.

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En facklig framgång

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt, trots upprepade påstötningar. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, fanns pengarna på kontot inom tre arbetsdagar.

Tillsammans löste de tvisten

En facklig framgång

En arbetsgivare i Dalarna sade upp en läkare från en chefstjänst utan föregående förhandling. Tack vare det fackliga ombudet och förbundsjuristens gemensamma insats fick arbetsgivaren betala ekonomisk ersättning både till medlemmen och till lokalföreningen.

Regionens beslut hade tvingat privatläkare att slå igen 

En facklig framgång

Region Stockholm beslöt att ta bort ”fria nyttigheter” för sina taxeläkare, men beslutet revs upp efter att Läkarförbundet och Privatläkarföreningen gick in och hjälpte cirka 60 taxeläkare skriva en överklagan. Resultatet får betydelse för läkare i hela landet.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

18 månadslöner och extra pensionsavsättning efter lyckad förhandling

En facklig framgång

Efter ett felaktigt omplaceringsbeslut ville arbetsgivaren ge läkaren 12 månadslöner i kompensation. Med hjälp av Läkarförbundets ombudsman förhandlades detta upp till 18 månadslöner och en extra pensionsavsättning.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare