Hoppa till innehåll

Regionens beslut hade tvingat privatläkare att slå igen 

Region Stockholm beslöt att ta bort ”fria nyttigheter” för sina taxeläkare, men beslutet revs upp efter överklagan från Läkarförbundet och Privatläkarföreningen. – Om systemet hade införts över hela landet hade jag tvingats lägga ner min mottagning, säger Sven Söderberg, specialist inom geriatrik och invärtes medicin.

Det var i augusti 2021 som hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm plötsligt fattade  beslut om att läkare som arbetar enligt nationella taxan, så kallade taxeläkare, själva skulle betala för basal medicinsk service, som enklare laboratorieprov.  

Beslutet togs ensidigt utan dialog eller förhandling vare sig med Läkarförbundet eller med Privatläkarföreningen, som är en av åtta yrkesföreningar inom Läkarförbundet. Därför beslöt flera privatläkare att överklaga beslutet med hjälp av Mia Wallgren, som är förbundsjurist på Läkarförbundet. 

Hon hjälpte 60 privatläkare att överklaga

–De är våra medlemmar och de hade råkat i kläm. Gentemot regionerna är de i samma beroendeställning som om de vore anställda. Privatläkarna hade tvingats betala för all provtagning och det fanns uppenbara medicinska risker med att ingen skulle vilja ta emot de patienter som kräver mycket provtagningar, säger Mia Wallgren. 

Hon hjälpte cirka 60 privatläkare, som arbetar enligt nationella taxan, med att skriva en överklagan om att beslutet stred mot lagen och därför måste upphävas.  

–Jag tog fram en mall som alla drabbade privatläkare kunde skriva under. Jag argumenterade för att beslutet var olagligt och stred mot lag och förordningen som innebär att privatläkarna har rätt till fria nyttigheter. Sådana här fall är problematiska och det krävs juridiska kunskaper för att kunna argumentera på rätt sätt, säger hon. 

Behöver du fackligt stöd?

Har din arbetsgivare brutit mot kollektivavtalet, någon arbetsrättslig lag eller har det uppstått en arbetsrättslig tvist som ni inte kan lösa? Som yrkesverksam medlem i Läkarförbundet kan du i vissa situationer få juridiskt stöd eller rättshjälp.

Resultatet får betydelse för läkare i hela landet 

Förvaltningsrätten gav privatläkarna rätt och rev upp beslutet. Region Stockholm drev frågan vidare och sökte prövningstillstånd i Kammarrätten, som beviljades, men överklagandet avslogs.  

I domen poängterade Kammarrätten att regionens beslut skulle innebära att privatläkarna till viss del skulle bekosta offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt att beslutet varken hade stöd i något bemyndigande från riksdagen eller i lag.  

–Det är en stor framgång för alla taxeläkare och hade vi inte överklagat hade sannolikt andra regioner följt efter. Det är viktigt att ”sätta ner foten” och visa regionerna att de inte kan göra hur som helst. Det har inte bara betydelse för de som överklagade, utan för alla privatläkare i alla regioner som arbetar enligt nationella taxan. För vissa skulle beslutet ha betytt att de tvingats lägga ner verksamheten, säger Mia Wallgren. 

De sköraste och multisjuka patienterna skulle ha drabbats mest 

Sven Söderberg är tidigare ordförande i Privatläkarföreningen och arbetar som privatläkare i Luleå. Han säger att ett av problemen med Region Stockholms nya beslut är att det skulle ha blivit orättvist mellan olika specialiteter eftersom behovet av provtagningar skiljer sig åt.  

–Det finns även en uppenbar risk för förseningar och för ett bollande med patienter mellan mottagningar för att ingen vill ta den extra kostnaden för patienten, säger Sven Söderberg. 

Som ett exempel på ökade kostnader tar han ett blodprov som visar om patienten har hjärtsvikt. Ett prov som ofta tas på äldre patienter. 

– Bara det provet kostar 150–200 kronor och vi får endast 900 kronor i total ersättning inklusive patientavgiften från regionen. Som vanligt skulle de sköraste och multisjuka patienterna ha drabbats. I mitt eget fall hade jag fått lägga ner. Jag hade inte kunnat ”betala” regionen för att få gå till jobbet. 

Han ser också en uppenbar risk för att fler regioner skulle ha följt efter och gjort som Stockholm och tagit bort de ”fria nyttigheterna”. 

–Det hade säkert spritt sig till fler regioner, men nu blir nyttigheterna kvar och Region Stockholm har förlorat. Förbundsjuristen Mia Wallgren gjorde ett fantastiskt jobb! Det är ovanligt att man vinner ett sådant här mål. Vi är väldigt nöjda med utfallet och det hade inte gått utan en kunnig jurist, avslutar Sven Söderberg.

Text: Carina Järvenhag


Bli medlem i Läkarförbundet du också

Som medlem i Läkarförbundet får du hjälp och stöd under hela karriären

Så här gick överklagan till:

  • Region Stockholm beslöt den 25 augusti 2021 om en ny tillämpning av lagen om läkarvårdsersättning (LOL) som berör de cirka 200 taxeläkarna verksamma i Stockholm.
  • Där ingick flera delar, bland annat en ny kostnadsmodell för medicinsk service. Den skulle ha inneburit att taxeläkarna får betala för sådant som tidigare varit ”fria nyttigheter”, till exempel provtagning och röntgen.
  • Läkarförbundet tillsammans med Privatläkarföreningen gjorde en överklagan, en så kallad laglighetsprövning.
  • Den första juni 2021 upphävde förvaltningsrätten beslutet eftersom det stred mot lagen.
  • Region Stockholm överklagade förvaltningsdomstolens dom till Kammarrätten
  • Den 16 december 2021 meddelade Kammarrätten domen som avslår Region Stockholms överklagande och tydligare förklarar och poängterar att beslutet är lagstridigt.

Löneskulden avskrevs tack vare förbundet

En facklig framgång

En läkare fick en felaktig löneutbetalning och arbetsgivaren krävde pengarna tillbaka. Läkarförbundets ombudsman hjälpte medlemmen, som hade handlat i god tro, och skulden avskrevs.

Lokalföreningen gav snabbt stöd vid felaktig avstängning

En facklig framgång

En läkare i Västra Götalandsregionen blev avstängd på felaktiga grunder, men tack vare den lokala läkarföreningen kunde avstängningen av medlemmen snabbt hävas.

Först efter påstötning från förbundet betalades lönen ut

En facklig framgång

En läkare som hade arbetat för ett bemanningsföretag fick inte betalt, trots upprepade påstötningar. När medlemmen tog kontakt med Läkarförbundet, som i sin tur ringde företaget, fanns pengarna på kontot inom tre arbetsdagar.

Tillsammans löste de tvisten

En facklig framgång

En arbetsgivare i Dalarna sade upp en läkare från en chefstjänst utan föregående förhandling. Tack vare det fackliga ombudet och förbundsjuristens gemensamma insats fick arbetsgivaren betala ekonomisk ersättning både till medlemmen och till lokalföreningen.

Regionens beslut hade tvingat privatläkare att slå igen 

En facklig framgång

Region Stockholm beslöt att ta bort ”fria nyttigheter” för sina taxeläkare, men beslutet revs upp efter att Läkarförbundet och Privatläkarföreningen gick in och hjälpte cirka 60 taxeläkare skriva en överklagan. Resultatet får betydelse för läkare i hela landet.

En nybliven läkare fick värdefulla verktyg

Exempel från medlemsrådgivningen

Att vara medlem i Läkarförbundet är en värdefull investering för hela livet. Sara är jurist och ombudsman på Läkarförbundet. Här berättar hon om ett av många exempel på hur vi hjälper alla läkare under hela karriären.

18 månadslöner och extra pensionsavsättning efter lyckad förhandling

En facklig framgång

Efter ett felaktigt omplaceringsbeslut ville arbetsgivaren ge läkaren 12 månadslöner i kompensation. Med hjälp av Läkarförbundets ombudsman förhandlades detta upp till 18 månadslöner och en extra pensionsavsättning.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare