Hoppa till innehåll
Kalender Webbinarier
Hur påverkar digitala medier barns och ungas fysiska och psykiska hälsa?

Hur påverkar digitala medier barns och ungas fysiska och psykiska hälsa?

Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten bjuder in till en webbsänd presentation av kunskapssammanställningen om kopplingen mellan digital medieanvändning och hälsa bland barn och unga. Kunskapssammanställningen utgör underlag för de rekommendationer om barns och ungas digitala medieanvändning som Folkhälsomyndigheten ska presentera i september.

Digitala medier är en viktig och naturlig del av barns och ungas vardag och har både positiva och negativa effekter på deras välbefinnande och hälsa.
Här presenterar vi resultatet av kunskapssammanställningen, där flera metoder och empiriska material har kombinerats för att få ett helhetsperspektiv på barns och ungas användning av digitala medier och dess inverkan på deras hälsa.

Målgrupp
Presentationen vänder sig till dig som arbetar med, eller har intresse för frågor som rör, barns och ungas hälsa eller specifikt hur digital medieanvändning påverkar deras fysiska och psykiska hälsa. Även aktörer som är relevanta för uppdragets genomförande som till exempel forskare, organisationer i det civila samhället, myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner och professionsföreningar.

Deltagande
Endast digitalt deltagande. Frågor kommer att kunna skickas in digitalt under sändningen.

En möteslänk skickas ut före webbpresentationen. Se noga till att din mejladress blir korrekt i anmälan, så att mejlet med möteslänken hittar fram.

Anmäl dig via formuläret senast den 17 juni: Hur påverkar digitala medier barns och ungas fysiska och psykiska hälsa? — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Med vänlig hälsning

Maria Ståbi Thesen
Projektadministratör

0702-22 85 83

Folkhälsomyndigheten

Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention
maria.stabi.thesen@folkhalsomyndigheten.se


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
Startsida Kalender Webbinarier
Hur påverkar digitala medier barns och ungas fysiska och psykiska hälsa?