Hoppa till innehåll

ST-utbildning

Att vara specialist inom barn- och ungdomspsykiatri är att arbeta med barn och ungdomar, deras familjer och nätverk. Man får förena ett naturvetenskapligt, humanistiskt och samhällsvetenskapligt synsätt och integrera detta med psykiatrisk kunskap. Som specialist i barn- och ungdomspsykiatri får du göra kvalificerade medicinska/psykiatriska bedömningar, behandla olika psykiatriska tillstånd med evidensbaserade metoder, undervisa och delta i utvecklingsarbete.

Till vänster hittar du all information som du som ST-läkare behöver för att genomföra specialistutbildningen i barn och ungdomspsykiatri.

Riktlinjer för ST-utbildning SOSFS 2015:8, HSLF-FS 2021:8

SPUR

ST-utbildningen och ska granskas av en extern aktör vilket bör ske vart femte år. Detta sker genom SPUR-inspektioner. SFBUP är ansvariga för att utse SPUR-inspektörer som i par inspekterar verksamheten. Inspektionerna mynnar i en rapport som sedan finns tillgänglig på www.lipus.se.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare