Hoppa till innehåll

3. Psykoedukation och vårdplan

Målet med psykoedukation och vårdplan är att göra ungdom och familj kunniga och aktiva samt skapa en trygg ram för behandlingen. Kunskap kan ge rimlig optimism och minska känslor av skuld. Kunskap motiverar till aktivering och minskar på sikt risken för återfall.

Den allmänna delen av psykoedukationen inriktar sig på fakta om depression i stort och att förklara symtomen för ungdomen. Du är den som är mest aktiv under den delen. Du behöver ha kunskap om depression men också kunna förmedla informationen på ett sätt som ungdom och föräldrar kan ta till sig.

Inför arbetet med den depressiva spiralen bör du ha tänkt igenom sårbarhet, utlösande faktorer, stressorer, första tecken på stress och depressiva symtom och vidmakthållande faktorer. I samtalet skapar ni tillsammans en personlig berättelse och därmed en gemensam förståelse för hur depressionen utvecklats och vidmakthålls hos just den här ungdomen.

Vårdplanen vilar sedan på psykoedukationen och den mer personliga depressiva spiralen men siktar framåt och ger en stabil ram för samarbetet.

I denna modul kommer du att lära dig:

 • Vad som bör ingå i den allmänna delen av psykoedukation
 • Sammanfoga problem och symtom i en berättelse
 • Tillsammans med ungdom och familj gå igenom den depressiva spiralen
 • Diskutera viktiga vidmakthållande faktorer
 • Informera om olika behandlingsinterventioner för att bryta den depressiva spiralen
 • Förhandla fram mål och delmål
 • Koppla åtgärder till delmål och mål

För att :

 • ge allmän psykoedukation
 • kunna göra en fallformulering
 • ge specifik psykoedukation
 • kunna göra upp en vårdplan tillsammans med ungdom och förälder
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare