Hoppa till innehåll

5. Rutiner och sömn

Fungerande rutiner för sömn, mat och fysisk aktivitet är viktigt för att kunna må bra. Arbete med rutiner behöver således ofta prioriteras. Ungdomar som insjuknar i depression har svårt att upprätthålla dessa rutiner när symptom som störd sömn, störd aptit och energibrist belastar.

Sömnsvårigheter leder till svårigheter att komma upp på morgnarna och till trötthet under dagen, vilket i sin tur leder till problem med skola, kompisar, fritid och familj. Tappade rutiner kring mat riskerar att leda till att ungdomen inte får i sig tillräckligt med näring och därmed till minskad energi att ta sig för saker. Minskad fysisk aktivitet bidrar också till energi­löshet och till att ungdomen får svårt att ta sig ur den depressiva spiralen.

När ungdomen får svårt att upprätthålla rutinerna leder det ofta till konflikter, vilket gör att ungdomen isolerar sig och det blir svårt för föräld­rarna att fungera som stöd. Sammantaget är tappade rutiner och minskad fysisk aktivitet ofta faktorer som både bidragit till och som vidmakthåller depressionen.

I den här modulen får du råd om hur du kan arbeta med familjen för att komma till rätta med rutiner kring:

  • Sömn
  • Mat
  • Fysisk aktivitet

För att:

  • Minska ungdomens känslomässiga sårbarhet
  • Öka ungdomens energi och på så sätt underlätta att ta sig an övriga problem
  • Minska konflikter i familjen
  • Bryta den depressiva spiralen
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare