Hoppa till innehåll

4. Skola

Arbetet med skolan bör vanligtvis påbörjas tidigt i behand­lingen utifrån att det är en uppgift som är rimligt enkel att göra och samtidigt har stor påverkan på måendet. Åtgärderna i skolan bör syfta till att anpassa miljön så att den fungerar som en skyddande faktor snarare än som en belastande.

Depressionen försämrar koncentrationsförmåga, uthållighet och minne. Irritabilitet ställer till det med klasskamrater och lärare. Motivationen minskar och få saker känns lustfyllda. Försämrade skolprestationer leder ofta till att ungdomen halkar efter i skolarbetet med följden att oron och upplevelsen av hopplöshet ökar. Det kan leda till ökad skolfrånvaro, vilket försämrar vardagliga rutiner, kamratrelationer och relationen till föräld­rar. I de fall ungdomen helt slutat att gå till skolan bör åtgärderna syfta till att möjliggöra en stegvis återgång. Detta är ofta tidskrävande och det behövs mer omfattande samverkan mellan familj, vård, skola och ibland också socialförvaltningen.

I denna modul får du råd om:

  • Hur du kan hjälpa familjen i kontakten med skolan
  • Olika åtgärder som skolan kan göra för att underlätta för ungdomen
  • Hur du kan arbeta med ungdomar som slutat att gå till skolan

För att:

  • Göra familjen aktiv i behandlingen och i kontakten med skolan
  • Komma till rätta med överkrav och mobbning
  • Bidra till att skolan blir en skyddande faktor i stället för en belastning
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare