Hoppa till innehåll

Farmakologisk fortbildning för specialistläkare

Det är med glädje som SFBUP kan bjuda in till kursen Farmakologisk uppdatering för specialister i barn- och ungdomspsykiatri. Kursen kommer som vanligt att innehålla farmakologisk uppdatering för adhd, autism, tvångssyndrom, sömnstörning, tics, psykotiska och bipolära syndrom, ångestsyndrom och depression.

Psykofarmakologisk uppdatering för specialister i barn- och ungdomspsykiatri

Kursen är nu fulltecknad för 2022!

Kursen ges med samma innehåll både i

  • Stockholm 3-4 maj 2022, Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115
  • Göteborg 17-18 maj 2022, Sankt Jörgen Park, Knipplekullen 8-10

Kursen riktar sig i första hand till specialistläkare inom BUP, men ST-läkare eller andra intresserade kan beredas plats när sista datum för specialistläkarnas anmälningstid passerat (se nedan).

Programmet är en sedan 20 år väl beprövad mix av uppdatering från den kliniska forskningsfronten med tonvikt på psykofarmakologi och interaktiva diskussioner i grupper utifrån fallbeskrivningar eller frågeställningar.

Handledare och föreläsare på utbildningen är även det en väl beprövad form av:

Håkan Jarbin, med dr och öl medicinsk ledningsansvarig BUP Halland

Kerstin Malmberg, med dr och öl BUP Stockholm

Utbildningen finansieras nu enbart av deltagaravgifter och ej av sponsring från läkemedelsföretag. Kursavgift i Stockholm 5700:- och Göteborg 4900:- och då ingår två dagpaket med förtäring, middag (exklusive dryck) samt kursmaterial och föreläsningar. Därutöver tillkommer en kostnad för övernattning & frukost, som kan bokas på anmälningssidan för en eller två nätter. Hotellkostnad i Stockholm ca 1650:- per natt och i Göteborg  ca 1625:- per natt. Alla priser är angivna exklusive moms.

Som specialistläkare är Du garanterad en plats om vi fått Din anmälan senast 20 november och betalning för kursen före 5 december 2021 för kurstillfällena i Stockholm och Göteborg. Vid anmälan efter dessa datum erbjuds plats i turordning enligt principen ”först till kvarn”, men betalning ska vara oss tillhanda före kursstart. För att säkert kunna få ett hotellrum krävs att anmälan är gjord senast 20 november 2021. Vid avbokning efter dessa datum kvarstår 50 – 100% kostnad för hotellrum beroende på tid för avbokningen. Kursavgiften återbetalas minus en administrativ avgift på 500 :- fram till två veckor före kursstart vid avbokning. Fakturering sker i samband med anmälan till utbildningen.

Ovanstående gäller under förutsättning att det går att genomföra IRL vid nya restriktioner görs kursen om till Digitalt möte. Varmt välkomna!

Program 

Farmakologisk uppdatering kommer att innehålla föreläsningar om adhd, autism, tvångssyndrom, sömnstörning, tics, psykotiska och bipolära syndrom, ångestsyndrom och depression.

Föreläsare: Håkan Jarbin och Kerstin Malmberg

Dag 1

09:30– 10:00 Registrering

10:00 – 10:15 Konferensen öppnas

10:15 – 12:00 Föreläsning

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 -14:30 Gruppdiskussioner med falldragningar

14:30 – 15:00 Kaffe

15:00 – 16:45 Föreläsning

Dag 2

08:30 –10:00 Föreläsning

10:00- 10:30 Kaffe

10:30 -12:00 Gruppdiskussioner med falldragningar

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 -14:00 Information och dialog med SFBUP

14:00 -14:45 Frågestund för skriftliga frågor insamlade under kursens gång.

14:45 – 15:00 Avslut'

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar