Hoppa till innehåll

Deplyftet

Här kan du ta del av material för bedömning och psykopedagogisk behandling av depression för barn och ungdomar.

Deplyftet bygger på SFBUPs riktlinje för depression. Riktlinjen betonar:

  1. Screening av alla patienter för att öka identifieringar depression;
  2. Bred diagnostik av både symptom, funktion och livssituation;
  3. Psykopedagogisk basbehandling före ev. specifik behandling;
  4. Tydlig uppföljning och
  5. Utvärdering till fullt tillfrisknande.

Deplyftet är en integrerad satsning på att få riktlinjen hela vägen ut till varje patient. Deplyftet syftar till att alla barn och unga som söker till BUP kliniker screenas för depression och att vården vid depression följer riktlinjer.

Håkan Jarbin
Övergripande frågor
Amelie Larsson
Administrativa frågor
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare