Hoppa till innehåll

Verksamhetschefsmöte 9-10 februari 2023

Den 9-10 februari höll SFBUP verksamhetschefsmöte i Stockholm. Som alltid när föreningen håller i mötet så närvarade även medicinskt ledningsansvariga. Den här gången var även flertalet styrelsemedlemmar med på plats vilket vi tänker fortsätta med då det ger en bred kontaktyta mellan föreningen och verksamheterna vilket är bra.

Dagarna inleddes med en presentation av styrelsens arbete där vi bland annat informerade om utbildningsdagarna 11-12 maj i Stockholm samt att vi precis skrivit kontrakt för att kunna anordna kongress i Stockholm våren 2024.

Därefter spikades den reviderade versionen av BUPs uppdrag som tagits fram av verksamhetscheferna och SKR.

Resten av den första dagen ägnades sen åt att diskutera vårdkedjan. Och både ordförande för SFAM, Magnus Isaksson och fd ordförande för skolläkarföreningen Josef Milderad närvarade så som även representanter för SKR och Socialstyrelsen. På eftermiddagen var även politiska företrädare för socialutskottet närvarande och vår vetenskapliga sekreterare Maria Unenge Hallerbäck höll en lysande och mycket uppskattad presentation med fokus på att dels problematisera kring barns psykiska hälsa och även visa hur resurskrävande våra diagnoser är och att vi även gör väldigt mycket på BUP. Det blev sen en bra diskussion med politikerna som landade i att det från bägge håll finns en tydlig och uttalad önskan om fortsatt samarbete och diskussioner.

Maria Unenge, vetenskaplig sekreterare presenterar den komplexa frågan runt barns och ungas ökande psykisk ohälsa.

Dag två ägnades åt lite mer verksamhetsnära frågor såsom ST-kurser samt samarbetet mellan BUP och SIS i det Socialstyrelseledda integrerade vård projektet. Sedan diskuterades även PANS/Pandas vården som är ojämlik upplevs svår att förhålla sig till. SFBUP kommer göra ett uttalande utifrån professionsföreningens syns på frågan.

Vi tackar alla deltagare och ser fram emot fortsatt samarbete!

Vänligen

Susanne Buchmayer

Ordförande SFBUP

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare